Kwetsbaarheden verholpen in verschillende SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in verschillende SAP
         producten
Advisory ID   : NCSC-2018-0478
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2009-3960, CVE-2017-7668, CVE-2018-2403,
         CVE-2018-2404, CVE-2018-2405, CVE-2018-2406,
         CVE-2018-2408, CVE-2018-2409, CVE-2018-2410,
         CVE-2018-2412, CVE-2018-2413
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : SAP IDM (Identity Management)
         SAP Netweaver
         SAP R3 Enterprise
         SAP Solution manager
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  SAP heeft in het kader van de 'Security Patch Day – April 2018'
  kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten. De
  verschillende kwetsbaarheden zijn karig gedocumenteerd.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://blogs.sap.com/2018/04/10/sap-security-patch-day-april-2018/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv2XgCZzjw7WtN6KAQhoOwwAgNUcO0A0d65+XHuFZFsT3igq1eO1QOPe
d0uVUsYbTHcTGoiPtBuUvL9IjJDssptVe/JcRRXa8iQa7ZvzbMkrnhRhWnMIsH/p
QFSCFuIqNAUyhLBHmtWW0anAHQCSzbdXdC4Z89wwQR+pjBZl5tkhpy7v5j9mNimt
Taur7fhLKG/oy+ZJN4vKNlmlDxINRZ0pLanXsz6JawH+LLugsh/W3q6doge+v48X
Eh2vppfZ5mjKbI4Ezc9NRfn+ogKqW6beieNeDaJy59okyKFs2qcPx2/OSSJ8B8Q4
FbU4g17JhDcpgxeCGP9fqELyjRc3mq+mxbixLyQmYQUTZ5sehd/3Pp0VXj+N91gh
QfUkpVOI/jg2HzUA78hv3S4w44cSdg32tNQQHbCEaCmBA2DuPBYhOcFrcFCiNt4z
vZ1yDy5R/rIqLA6USPCyA2smPxSNJaeptL50hhH/sgymUAWaJCobPi1t9A5MmzAx
C1B/IlP8tFag9/GUys+95OREbNORjoDw
=GTjY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig