Kwetsbaarheden verholpen in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2018-0479
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1000300, CVE-2018-1000301
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : curl
Versie(s)    : < 7.60.0
Platform(s)   : 

Beschrijving
  De ontwikkelaars van curl hebben twee kwetsbaarheden verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren, met mogelijk een Remote code
  execution (Gebruikersrechten) en/of toegang tot systeemgegevens tot
  gevolg. De aanvaller moet hiertoe het slachtoffer bewegen curl toe
  te passen op een malafide server.

Mogelijke oplossingen
  curl Heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
  
  CVE-2018-1000300:
  https://curl.haxx.se/docs/adv_2018-82c2.html
  
  CVE-2018-1000301:
  https://curl.haxx.se/docs/adv_2018-b138.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-May/008494.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3648-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv2XaCZzjw7WtN6KAQjfYwv7BHASvCCUfN+fmi+17ostjcG/LbPOJwE3
ZPSfyjQY6UghcEiTgBc6M5mUPXiH4/9RdA1+rCr2lt2ZH/rybZmgtfrWz6IM/vi0
H21BGf+aj9a0UaLrpUJvXar4D+ZhGQYv3pYH+P3JRd35EFrdgAB1HlxZBk0u79JO
2PLzzs3+6RrH2SWObxREF0J/SeyLhbXNjlfZAXUkeGzArX03kVypPZQTQTv0wudt
lzfPI88mdWc7BGJxk62Uk+EGNw37y4DWrR6nWUgMuhPZ1OilcknbDzLZvCvs8KJa
k8I3P27Ca2JHQGteWiD4eQuaSlQY3Kb3tSHASgGJC6ypdaS1pz4IVQrLnEf5JSt5
hlB+DLmlfvbu8w+GdIJIJ2DmsTwpp+2FgRH4Njmms7QHWBe3Tg6BoCvYZ4FPl5Cq
a0/l5Zcy2JATi/zVGbM0V2ClSJ8JkLsRRqor2W77XymfuwWTeI9j2BG+ii7ktXEL
bSJ0CCdlPu3nhzFqe8Q8iFG6TCa+hwww
=DG8i
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig