Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Git

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Git
Advisory ID   : NCSC-2018-0513
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11233, CVE-2018-11235
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180711
Toepassing   : GNU git
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian 
         Fedora
         FreeBSD 
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Red Hat Enterprise Linux 6 om de kwetsbaarheden in Git te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder
  gebruikersrechten of om toegang tot systeemgegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Git hebben een nieuwe versie uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://public-inbox.org/git
   /xmqqy3g2flb6.fsf@gitster-ct.c.googlers.com/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Git beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-11235 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4212
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 27:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /MWKTL7J5P3OQER7IUHIJXFASGGZMYKI5/
  
  Fedora 28:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /IZDKYTV3LSCNQMBQXEHWGWIWGJUILTTE/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheiden te
  verhelpen in Git. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /c7a135f4-66a4-11e8-9e63-3085a9a47796.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-06
   /msg00004.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2147
  
  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1957
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3671-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW0YopyZzjw7WtN6KAQgwhQv/alrHkV01bpKLyGgGFJLgJhTRUTtuQ4pf
QR4UmgmKIdiKpaTA3utx3gvj3BXkINcKBzuMo0JJ263ni8MNj7wYXTb05BenU412
Xr6QVtwNsRQ8Q9Knr+pAonyPv4Oy1gFfsbL1t0+KcISP4hdBXXPXRCE1eSn/sb1M
IKNU08r1mqdLgxYc0b2HHtZwbetLh2rFxlwJLBVBsn3R6rcOdf1yS5HIoIweV8BC
VxYfV9I9GqRExTX63pMtOo7FFioDxiOa2f8luMkqtgFFLk0Tc4cODN5oyoizJ5YQ
nWmXxcGYAXkXOTdiHkx32zz5zkdsV86HeU6MqBGvrfKi7GdU6Nr6sQ1S+3pZRLco
2/MbDSE4j3q/2B6eA3hUL/3YVGDp/8LJOInnn+lU4Huh9X4snpZENG0SyRSXjJ2g
HAica6LqmyWXCV+H7O75CArkPUIRY0G7ULtzEM6e+ebCdpEQcg+otG7W20ecNHEq
Gik7usURPOLwiiIktxKLh1boz9XRLqZv
=e/PU
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig