Kwetsbaarheid verholpen in F-Secure producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in F-Secure producten
Advisory ID   : NCSC-2018-0526
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20180605
Toepassing   : F-Secure Anti-Virus
         F-Secure Server Security 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Windows

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten. De
  kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een malafide
  RAR-bestand te scannen.

Mogelijke oplossingen
  F-Secure heeft updates beschikbaar gesteld voor verschillende
  producten. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.f-secure.com/en/web/labs_global/fsc-2018-2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWxZDwyZzjw7WtN6KAQi0vwv/Ync5nqzGPF51woIBFFlJ6e2skxd9QSHN
DLVBRqq/YIGIwsuXuChz/1r/P9M0hrm2/G9+Fw4mSXM2pndmaWNg5wszUzBljS1j
rhNxX7Dj8HwXk2T+dSEjvV9ufAVpFFL0H46V/A4ZP80GmZ8h+5TjqQSquKmqrOcA
6Hf6ocYe34VEQqZ6bAbXEpkFSlpLnoWrot56tFqDDtgu6uUrcB5xDegOY1eCRHRq
VNl7eRQ/7gN36zpzPXW1oK9zGGwwfwYBwPSkdRWtW712ejTYy1pp8fVYKJMSHWAy
WJ+DwSfJFUxzkufrvHXIHSTMODsIUS1vBDOyRRDK+GsZr0z1s7wtaKWF7dl6LQ75
aN1Fh18WjaBRbGJpKG6XSf2GF22cXJ4Hhx49qfvawJEXrcHL+Nl7h4GcdKCY07On
C/D7+nsNhhGevTluB+Z3/7/FVgMRjbtHmpF8RXGwe8Xf4TzERMeMI3Rn+NkM0MTa
iFMHOJYFhjC+ns3turFbE3CZI4gcbDQo
=Wgs0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig