Kwetsbaarheid verholpen in Mozilla Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2018-0535
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6126
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180613
Toepassing   : Mozilla Firefox
Versie(s)    : < 60.0.2
         < ESR 60.0.2, 
         < ESR 52.8.1
Platform(s)   : Debian
         Mac OS
         Ubuntu
         Windows

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Mozilla Firefox. Er bevindt
  zich een heap buffer overflow kwetsbaarheid in de Skia SVG
  implementatie. Hierdoor kunnen kwaadwillenden door middel van een
  malafide SVG afbeelding Firefox laten crashen en mogelijk code
  uitvoeren met de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 60.0.2 uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de
  'Check for Updates' functie van Firefox of door deze te downloaden
  vanaf de firefox website. Meer informatie is te vinden op:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-14/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4220
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3682-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyFBKSZzjw7WtN6KAQitcwv/QagVYvX30c/+BzDKY1wVhaFdApnULHqi
QLIwx/IvMDuff1MJI8TdlEzdpbvGqL51IWEBurfmL32o0CkVU+ZgJZFEnGsVTXTc
K+zQvQfWRxtM/zphzdW8trr1z8cBXYV/QT48H92C1Hr0f+Myj7ZjRRtgdzo56Noi
nA2NMpVHgI0etwOlJFiZu9RpCWiPbxuF0NRgDbaqXrg75FNo/tjNyZBwzvq0+iKI
yBdPp09gi+kYacSElJzW5bvss4Chffbp9Bm+V4RGykXizZOos1rOA/Exg79jUJUO
OqDj3XpHSvQMjOEaeBjYZm6n5nRdjLEyUCK4pl/Rdn4qt3oJ+982In2DLPyCPfbh
zwFRYF9QRjR9ruMqg3DWzMHlWGlsXgkaC9a3ES8NtUc+4IbKYqNRpFtRnvMQ5KXQ
0l5zR7LqW/p8SnRXEBmZdDyOIG0CB7XvtETRmPfMVcATvFmbUtQJguBScGwY9ZCR
iSsbM4Gv6ib26tAI8FgguzRFWl1nwoAb
=U0VC
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig