Kwetsbaarheid verholpen in GnuPG

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GnuPG
Advisory ID   : NCSC-2018-0536
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-9234, CVE-2018-12020
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20180613
Toepassing   : GnuPG
Versie(s)    : <2.2.8
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor GnuPG. Hiermee voegt
  Ubuntu de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-9234 toe aan dit
  beveiligingsadvies. Deze toevoeging verandert niets aan de
  inschaling. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Door kwetsbaarheden in GnuPG kunnen kwaadwillenden een ondertekend
  en versleuteld e-mailbericht manipuleren door een malafide
  bestandsnaam te gebruiken voor het inputbestand. Hierdoor ontstaat
  een invoer-validatiefout bij het weergeven van de bestandsnaam.
  
  Deze kwetsbaarheden kunnen gebruikt worden om PGP-berichten te
  spoofen met neppe status-berichten. Zo kan de handtekening van een
  niet-PGP-gevalideerde mail overkomen als PGP-gevalideerd.
  
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020 is niet van invloed bij
  gebruik van de GPGME library.

Mogelijke oplossingen
  GnuPG heeft updates (2.2.8) beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. U kunt de laatste versie van GnuPG via onderstaande
  website downloaden:
  
  https://gnupg.org/download/index.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3675-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyFBNCZzjw7WtN6KAQgOVAwAi+UHiMsG3sBJ4OtXy8q1dTau5Ms8SQU5
CXHrI0NxuSDQ7+2LgigwjjZRQWS1lOL07OXD4IQckxyXOThrW9BNvyUEvAZ+MbmZ
FpNZundL4NvcpodtEX2+azlqrfj/A7r2yu6fT1c1R/i1hwgpJGgLK9gOq/IXlGWe
k8y0NJEXTuzHEBQlXOHxVQIE5WFYKhqsN6jEq4i53r8SewxcVF+BfWyynQAFsZ/r
PMi49NY7xF1T95h0pdn14xszqBpyRJkB2cMWbQzST8h2QwRs9SdXXygZi0/siayq
4yCMC6Yjhj5gtZ9aWCGpmt9zEX58WMrVTAo5vaLjz+0meJuCvBfqnoxTcuAh9CGK
JUvDF0PTX7Gn1DGvWokxImX72tG3LYv87GZ4GgYnOBB01tjuIPeAfKvYKCtnUcxJ
JqfllFV5WIFm/59IKhI0T5qrlq3P0st8LK0qLoNLynyiHt3mQo5WpnzumEkOZE/0
b2XkZ3XC81ZJh1fz2InfZsIBI/t5yXx3
=Mskp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig