Kwetsbaarheden verholpen in GnuPG

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GnuPG
Advisory ID   : NCSC-2018-0536
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-9234, CVE-2018-12020
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20180712
Toepassing   : GnuPG
Versie(s)    : < 2.2.8
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 6 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Door kwetsbaarheden in GnuPG kunnen kwaadwillenden een ondertekend
  en versleuteld e-mailbericht manipuleren door een malafide
  bestandsnaam te gebruiken voor het inputbestand. Hierdoor ontstaat
  een invoer-validatiefout bij het weergeven van de bestandsnaam.
  
  Deze kwetsbaarheden kunnen gebruikt worden om PGP-berichten te
  spoofen met neppe status-berichten. Zo kan de handtekening van een
  niet-PGP-gevalideerde mail overkomen als PGP-gevalideerd.
  
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020 is niet van invloed bij
  gebruik van de GPGME library.

Mogelijke oplossingen
  GnuPG heeft updates (2.2.8) beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. U kunt de laatste versie van GnuPG via onderstaande
  website downloaden:
  
  https://gnupg.org/download/index.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libgnupg20 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4231
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 27:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /QC7Y72LI3TU6QVG6T2YZRHTXTP4TGTA2/
  
  Fedora 28:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /TM65JCD6SYPGZS3OXVWSM5K44DMQJKSE/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00104.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2180.html
  
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-12020/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3675-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW0d/IiZzjw7WtN6KAQglYwwAjS/MKLyOzI8ncHgL2zG1CkOKgbzYqKx0
PgkaMrL8J3nKWGdUVc0XXlQHjn2ZCmBVgE8jUuDMACTk4WN7MJkJjhbaMKUY3jKH
OaIj0D+koB7Rj14xEddLNj+VWQs1gQRmh7MHDz6dy8Imh/eFLq+YcVfq5bR2Q9c4
rAOXsEBCAIqoOIXBl1j9v+eckWZvG9bvIZGiORueMg/R8ARJfPkWQaxOTrkAZsbJ
NdGDG1zHG2O4MfyiM4tAlVdBf0GRm/M0XRAmfEtb5SqYMBbqlntK+1romSlKLB4V
e5125+keF77uGJdgf/avdUTSm/Kt7iuTYP5VlBN3+eUdVjVhBLmchXecS+ExEDFd
sDEVENp7auz0jEwE8iXVV9C/pad/SmmEdfBLzjtsNYrEqivFfcy/geuQD+Z+GdYB
LVGipitPylnwkdaDAFR5uWJIkPxqpUoLu/WWe1OY7AoEKyVBFhidfzRnLuHoxWkI
ItMARcABWfzR4UVlqrCrWlCAjH9rnfjq
=a8Cn
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig