Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2018-0540
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0982, CVE-2018-1036, CVE-2018-1040,
         CVE-2018-8121, CVE-2018-8140, CVE-2018-8169,
         CVE-2018-8175, CVE-2018-8201, CVE-2018-8205,
         CVE-2018-8207, CVE-2018-8208, CVE-2018-8209,
         CVE-2018-8210, CVE-2018-8211, CVE-2018-8212,
         CVE-2018-8213, CVE-2018-8214, CVE-2018-8215,
         CVE-2018-8216, CVE-2018-8217, CVE-2018-8218,
         CVE-2018-8219, CVE-2018-8221, CVE-2018-8224,
         CVE-2018-8225, CVE-2018-8226, CVE-2018-8231,
         CVE-2018-8233, CVE-2018-8239, CVE-2018-8251
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180612
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows 7
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van
  Microsoft Windows. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot
  het uitvoeren van willekeurige code, het verkrijgen van gevoelige
  data, het omzeilen van een beveiligingsmaatregel en het uitvoeren
  van een Denial-of-Service-aanval. Om de kwetsbaarheden te misbruiken
  dient de kwaadwillende in te loggen op het kwetsbare systeem en een
  malafide applicatie uit te voeren of de gebruiker te verleiden om
  een malafide DNS server te bezoeken.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.
  
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8175 | 5,90 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8205 | 5,50 | Denial-of-Service          | 
  | CVE-2018-8208 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2018-8209 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2018-8210 | 7,30 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8213 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8214 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2018-8225 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8226 | 5,30 | Denial-of-Service          | 
  | CVE-2018-8231 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8239 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2018-0982 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2018-1040 | 5,30 | Denial-of-Service          | 
  | CVE-2018-8251 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Microsoft NTFS: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-1036 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Windows Hyper-V: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8218 | 5,70 | Denial-of-Service          | 
  | CVE-2018-8219 | 7,60 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Windows Kernel: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8207 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2018-8224 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2018-8233 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  | CVE-2018-8121 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  HID Parser Library: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8169 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Device Guard: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8201 | 4,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8211 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8212 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8215 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8216 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8217 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8221 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Windows Shell: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8140 | 6,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  | 
  +---------------+------+-------------------------------------+

Mogelijke oplossingen
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
   
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyAHfyZzjw7WtN6KAQjeUAwAlM0pl1tYM0SXcKWew4KVnVMwlqIwmug0
pdOZtGYb7HC3qUq5W+NJ7ECUaL76IHQ98kVnqzQVhBUV+w7P5OPqzAyn8q+p6S88
NCgr3DsDccN1eV2tO4PPF9kYorqxjTO61EX5K70v4jbMX5Pf+7Is44B8cBRgwb/T
9bFba1YvQZGj9gGa6jwnibSPTSBTaPPZ83ns63XPPeIXiAY8f9q6u1i2H23ndUCU
sXBJB0JbId6TU6KN8LrH7S8lmN2dtvX6IX36qPjixDROTH6e0z9pM/ivrT9SfnJ0
tNUkoQr4pIfdkF8tDqqgKhMgk4dWMgOJFqSKeXgongGOBqZlyZ3ti8amrkmQbAWl
qYVUhI+wLRTc5IREdz+C48ynXRLb865cnZfQN5bPTjayrD+X4KluEC25yJAy++0C
46kVNvkUPGtXJN0iu5iQyRAt1TDw2TQjpdy3zpJXQbp3tzC2XED/Ds9n/b7mqE1R
UQ8L4lXHmAfuMstfZuqsM5UkC1IF879e
=S+/b
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig