Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2018-0541
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-8227, CVE-2018-8229, CVE-2018-8243
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180612
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden in de Microsoft Scripting Engine
  verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient
  de kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide website
  te bezoeken of om een malafide bestand te openen.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.
  
  Microsoft Scripting Engine: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8227 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8229 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8243 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyAHqyZzjw7WtN6KAQjBDAwAnKa7uhi69oViMtuHupzjOGgxg+oivgR8
eDq5Wl+DMH3kumOgg6RqGyv62SM8JtlRU6PHn7IAKJNeeS0nD9LCJhVGttHUA0Ru
EdpQHpTCsLCq+UW++LBg7Jvmhu+WTcOcdobX7GRhLP7EddfzdjjF2bI4CnJym/0P
S27Y1cDfzG6yMci7bIgND0gZc8IA7IFBN7V5k0+reBxXi2vV2jtk1bJPBvNLXG/D
w0SZrOIza05+IAO07XiPXTRNMxqZfHMGBexzHs0rwK1CNHdAFEHSaKg2pICSlEo6
MDj2cWphy4NfdEHIVn5JL4hoJwN02CcS6+Te3pkZAksgO4Q19yjKOCJMp1AjeZFm
Mmu6XQ9nVPfcwkmTWM2ZxW273i783N7hMatbSG5RkmsgaMt2devZxnBCZrMCy+1j
W9EWQuxRZlSFOe68Af2Hto6M+C1vT06N8cugAiP+SGh5p8Mir/zNVbGTomB87yjP
8Nhki9nKddjnpQ3v/Yo6umG+GXezTQcI
=pRbk
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig