Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2018-0542
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0871, CVE-2018-0978, CVE-2018-8110,
         CVE-2018-8111, CVE-2018-8113, CVE-2018-8227,
         CVE-2018-8229, CVE-2018-8234, CVE-2018-8235,
         CVE-2018-8236, CVE-2018-8249, CVE-2018-8267
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180612
Toepassing   : Edge
         Internet Explorer
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Edge,
  Microsoft Internet Explorer en de Microsoft Scripting Engine. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om willekeurige code uit te voeren, het omzeilen van
  beveiligingsmaatregelen of het verkrijgen van toegang tot gevoelige
  gegevens. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende
  de gebruiker te verleiden om een malafide website te bezoeken of om
  een malafide bestand te openen.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.
  
  Microsoft Scripting Engine: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-8227 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8229 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8267 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Microsoft Edge: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-0871 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2018-8110 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8111 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8234 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   | 
  | CVE-2018-8235 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8236 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  
  Internet Explorer: 
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  +---------------+------+-------------------------------------+
  | CVE-2018-0978 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  | CVE-2018-8113 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | 
  | CVE-2018-8249 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   | 
  +---------------+------+-------------------------------------+

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyAH1SZzjw7WtN6KAQgYhAv/ZsX9H0hRwVO55c2ZHiU9SgXug7csSCoh
dL1WBwukHPWyqQ/yNF+pnjI95sEu8pNzMXywSQxZdLDYzUkQHQr0Ub7RWqqE156J
YpZXlmVChpQrYEHt3RWivWjFfkTY+zIa3F7d/4CYqSK/vsHIgB7GlvIJr8ehuI7t
7FhzN457IzDJb2ZQQW0cVXJjleezbUR75UUtxg1I5nTlCy7wZIA0c4ywnfnFlrn2
4onqkQs6tSx3i2OYOMddbjAJkLzWaqE3jGZyk43PALuS6+KESIQjbK101mxy+g/J
FEhJBQBjhD60tI2mF91bUtFvOYMz+d7F/VVkp2CF/UkroP86ihAEyNvdwBUEeIZr
bpzo/7z20jSLSPBjIpcbQ8FpttuejjQRr9WTuNiuXGl+SivfHzweyREzAOYgD52Y
D9xiHkhmB35UIUEFeyCR/FxefJamIYda6HLmUM7te5t3HA3HANIXnczES56KcwBl
iemh7F5d3D33SCd1/rukgLMkSNvB44wg
=l+Y6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig