Kwetsbaarheid verholpen in Google-producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google-producten
Advisory ID   : NCSC-2018-0547
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6149
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20180614
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 67.0.3396.87
Platform(s)   : FreeBSD
         Mac OS
         Windows

Update
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld voor Chrome. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft updates uitgebracht voor Chrome. De updates verhelpen
  een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in V8. Deze kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren. Hiertoe moet de
  kwaadwillende het slachtoffer verleiden malafide java-script uit te
  voeren.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Chrome om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://feedproxy.google.com/~r/GoogleChromeReleases/~3/w5RBFLPEGmo
   /stable-channel-update-for-desktop_12.html
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Chrome. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /4cb49a23-6c89-11e8-8b33-e8e0b747a45a.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyKBsiZzjw7WtN6KAQiRpQv/fmp0mSkcb/p5YyfWwxibaIweE+O0/O5p
8IYAgs9SgmAJSciWDP9VbviroxcOPHKHhkpOzg3MG9uPpfmAaiyTgriSTNgWUNds
+A4aiHiXfLH7WxwvyMOFakBWV5xLXo/BUR5JvlfZI9alX2RiOor84Jpumz+1om+h
j32fg5q1oRc5hJ/+1ujEuC4l9PdpsQd1cOHO7RVSdxZtQe+aOZPTmOBCf+yWoGqf
7sawSHZuv907O19xnYRItqgjXXrCDqplAdqmRKHm3kLQCVa72PSnZULx2RIutOWV
w++uUKIsPhUOxQ2jcgfmNlI+QxAARW9oQK7PWVN94FCmbvB5whAxoEWy31/mZgfY
WIGW5UBMnBRbPYbU6I7ybzzlYEN1v7VFNF9efzYyrTopMLJEbDgXeWS4E4ZOD9qD
8XERDPg4O1CRgGaaul9zQOYc/xS9twCcGMi7IybimizZ79Do+7PY79asQhd1TH/z
TwWyZAVVUVJtYgTX1djTgnbvqRgKdFUo
=RLmf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig