Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (LazyFP)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (LazyFP)
Advisory ID   : NCSC-2018-0554
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3665
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180614
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Intel

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Intel® Core gebaseerde processors
  die het voor een kwaadwillende mogelijk maakt om gevoelige gegevens
  te bemachtigen. De kwetsbaarheid heeft kenmerk: CVE-2018-3665 en is
  ook bekend onder de naam “Lazy FP state restore”. De kwetsbaarheid
  vertoont gelijkenissen met de Meltdown-kwetsbaarheid
  (CVE-2017-5754.)
  
  Om gebruik te maken van multi-tasking onderbreken besturingssystemen
  periodiek processen om andere processen te activeren. Bij de
  omschakeling tussen deze processen moet de status van het te
  onderbreken proces worden opgeslagen en de status van het te
  activeren proces worden hersteld. Deze status en waarden worden
  bewaard in de floating point unit (FPU).
  
  Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan mogelijk gevoelige
  informatie worden bemachtigd, zoals AES-encryptiesleutels. 
  
  De beveiligingonderzoekers geven aan dat de kwetsbaarheid kan worden
  misbruikt bij een combinatie van kwetsbare besturingssystemen en
  processoren. Ook moet een kwaadwillende al toegang hebben tot het
  systeem om deze kwetsbaarheid te kunnen misbruiken.
  
  Systemen die de functionaliteit "Eager FP state restore" gebruiken
  zijn niet kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  Op dit moment zijn nog niet alle details vrijgegeven en zijn diverse
  fabrikanten bezig met het beschikbaar stellen van updates. Zodra
  meer bekend is over mogelijke oplossingen, zal dit
  beveiligingsadvies worden bijgewerkt.
  
  Wel zijn diverse mitigerende maatregelen gepubliceerd.
  * Intel adviseert, wanneer de XSAVE-enable optie is uitgeschakeld,
  om de bitmap van het statuscomponent in het extented control
  register (XCR0) op 0 te configureren of de bijbehorende register
  states moeten worden gewist voordat ze worden uitgeschakeld. 
  * Systeemsoftware ontwikkelaars worden geadviseerd om gebruik te
  maken van Eager FP state restore in plaats van Lazy FP state
  restore.
  * Voor Linux systemen met versie >= 3.7 adviseren de
  beveiligingsonderzoekers om de kernel boot parameters te voorzien
  met de parameter “eagerfpu=on”.
  
  Zie voor meer informatie:
  https://blog.cyberus-technology.de/posts
   /2018-06-06-intel-lazyfp-vulnerability.html
  
  Intel: 
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00145.html
  
  Microsoft: 
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180016
  
  NetBSD:
  http://www.netbsd.org/docs/kernel/lazyfpu.html
  
  RedHat:
  https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-3665

Hyperlinks
  http://www.theregister.co.uk/2018/06/13
   /intel_lazy_fpu_state_security_flaw/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyKBWiZzjw7WtN6KAQjjxgwAhbfco5bQf+qYF4LE9EEfYRGH12Ry+zlu
Mirgz+Uoc4E42PF3A9FuO/eonZg7aRHdSK4QC4J80yuL/ENgUPL0Af5b1K29ZyYE
9ZF/huifaGt6HTjalDzredO6tYKbT6grptY34wat+P5jmJ4v8nrdN3FiUjt9NTdL
kOMk7fA1+iSGkRpUCvIOchCXKmCylhhziBjtriAPJWhQS9Pb7ZATqoyL6nb6NWoj
XAgCubs/41Q3meQZZQjLdMomkoBy7GYWk7bSIDLwBsg2/TcG5NxmqvyuVEokdIA/
ju9YYLAJhkgkVdQFMz0v7zRs5931Ttu9rC6V9dhVW/pf/0jAZLmUFc00O+WtlfDZ
JcBKfHwwvcoDcTYIGy/2I8oQrMDXXXJsQCiTTvEIfIyEWSmEkmFaoXjzzYR2RbDz
Wg9GC7/bE9Ez081E2+Cax+KU+ACR7M+2fqIeJ8CfYb6szJFWF87ore4LlfpikMjo
Tq58ZaA4TWHlN72XnHiHW66h+LjVrMGZ
=8V1l
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig