Kwetsbaarheid verholpen in phpMyAdmin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2018-0555
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-18264
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180614
Toepassing   : PHPMyAdmin
Versie(s)    : < 4.0.10.20
         4.4 (no longer supported)
         4.6 (no longer supported)
         4.7.0-beta1
         4.7.0-rc1
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze
  kwetsbaarheid een beveiligingsmaatregel omzeilen. Deze kwetsbaarheid
  is van toepassing op user-accounts waar nog geen wachtwoord is
  ingesteld. Op een dergelijk account zou niet ingelogd moeten kunnen
  worden. Bij een kwetsbaar systeem kan men echter wel inloggen door
  een bepaalde code als wachtwoord in te voeren.

Mogelijke oplossingen
  phpMyAdmin heeft updates beschikbaar gesteld. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2017-8/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyKBTSZzjw7WtN6KAQgjfwv/Yr2iBwAKEMcPHWdgcsAnuGgwZpGRMYQh
IqMnchGeMqKMQA4xkSX9mCNq4+zNH/n1B1wkfhlAwvconbSj9y9JMbS1FtP/kBlr
f1OuuDpwsgnv2M+64BGBm5TpigfI+EzBos4Wxf/zDyfgxsXSrzFYkaZDmnAaDaoW
tmQavbTEfpURAFy7U8EHJfuq0WV+O1OOpm92ZDSeCvhmTCjuaDvCRYf2jmDlWlEa
8EF+iTFQtK0+Q1BAdxJLM3jX6xR9yg58+d90Bub+5Ch4V4qAaQ0a09BgFKL5Qgwt
RQi0BrhV+wdhnCBRhKBLKn5P2bS5Tj/7bVMTmZwmzOpQi9D1IC/mYGYQysIR8VhN
+2zcuEFWqb6h6e99R54Ktq7fyqDFa4/IN7F4SAU793gautNsfVU00j8VN0vgLMJf
6ecjuDuyDsLPoJMi7qD3E8H/UY6bNkPunZQ1hwmCkGT1PzrM8hDRRzx1ronRO+7C
rtI1399qEMUHP41TjhZOhHa9gsldEXAi
=7V8R
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig