Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2018-0570
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-12581, CVE-2018-12613
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181127
Toepassing   : phpMyAdmin
Versie(s)    : 4.8.0 
         4.8.1
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  Er is een exploitcode verschenen die misbruik maakt de kwetsbaarheid
  met het kenmerk CVE-2018-12613. De kans dat er mogelijk misbruik
  wordt gemaakt van de kwetsbaarheid is hierdoor toegenomen, deze
  verandert van 'medium' naar 'high'.

Beschrijving
  Er bevinden zich een tweetal kwetsbaarheden in phpMyAdmin. De
  ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben versie 4.8.2 uitgebracht die
  de kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer informatie over de
  kwetsbaarheden en de beschikbare updates, zie de volgende pagina:
  
  https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2018-4/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 15 en Leap 42.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-06
   /msg00044.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. De updates
  verhelpen de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12581. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
    
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /AE2PXNVCMMBI7GCDXKENS7XXKS3FV3RL/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW/12YiZzjw7WtN6KAQhthAv/eRmHcFgnWRSNwOq+RGuaJGtBdBVLHkpo
zcy5jW87JLTD+QUa4ujLtHlgBJNWg9hedmrJOYuQtxSXRafDwP/oQuzmjBhtaTyh
jVLN2UfoaxBBtXSca+9G9W++ys/fICPP29dwYL8pDafsqVYhFuN6aFvjCAwmPEBm
vqUsBdvBfGtWgu5QhWcoa5eLwgNMAb0kMLQsQdl+OBFCc+/Aw4al6HWOcjXKj9/J
zupOeb0ijiUh66vKzdvQpCAbQc+E4Ny1xBSCn0oFiZpbWlPS+3JvRcraw7au13+6
EHfpLTyvFIbnPZ69Xrpk4/QtXQCj/00+oqME1BnvhgUGSN7euzDya951lNMANBDK
D/gclVYhs/4as8xejASSSqJkPvRBQnmMnLmfbGeOBXzIRbJAZeAK6K4acJccKngx
Z4SlYpiWTc4HU2Ltl8x5tfcyrS6HA5PVS5fEAQfZvy0eXxYzPAjJyLij9gp9l7zu
Oze7A/uhzDIZ9gRxkz7VO7/1aeEKm3nj
=k2Vm
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig