Kwetsbaarheden ontdekt in ImageMagick

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden ontdekt in ImageMagick
Advisory ID   : NCSC-2018-0572
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-12599, CVE-2018-12600
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180712
Toepassing   : ImageMagick
Versie(s)    : 7.0.8-3 Q16
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden gevonden in ImageMagick. Beide
  kwetsbaarheden betreffen een "Out-of-Bounds-write"-kwetsbaarheid bij
  het converteren van een bestand. Een kwaadwillende kan mogelijk
  willekeurige code uitvoeren door de kwetsbaarheden te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  ImageMagick heeft een patch (code-fix) beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Verschillende distributies werken aan
  het beschikbaar stellen van updates. Wanneer deze beschikbaar zijn
  werken wij dit advies bij. Voor meer informatie zie:
  
  CVE-2018-12599:
  https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/issues/1177
  
  CVE-2018-12600:
  https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/issues/1178
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3711-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW0dvbiZzjw7WtN6KAQh7Vwv+ME0xzCTRh6c4/nHp8XPtV/e9CSCOuZJf
DQqMyd4aeESfztFc7dC+eZ69HCGiKSstDgmN54AyvZFTUqYv0/ZUv6VN2HmkVFoF
1k/O9Z7AohVGKdGNOb63cY/IW6HVi/rW8Y6NXcotzpFSJXbuoBX2QKpTePRoRWUr
QcW6L96yL2Eson8w2+87kuA3ciThvnIv6mDkFqImTUc172r51pw/sKDOeQlAObqh
7Eck11xHF73GtzCBBtHWHcH6PV1bVx4D+wPGB8cJzkBlp1FBgT/IYY2//vPd8U8F
ny9WumMIBjnwmXRl6ElVAOUJPb+v2k0tmPEsZ4P6moDiWrsT8BDRcz6nSi11zNiV
IXHPI9ECIczCAUKmhWSBu8tvqfQb9CnLTtBmH6MWJA5hmy332f5NqS42A8jmmblK
jwmTAhMkAnpRGRhu32R1HjJs9LqTPHIH28RNsQc+mFj3t4spWjxCN3Bgu6l03Z+6
fMjIcyBGxAWu3RilTzcUUaliBehM2g/w
=x1b5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig