Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Linux-kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise
         Linux-kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0578
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16939, CVE-2017-18203, CVE-2017-1000410,
         CVE-2018-3639, CVE-2018-3665, CVE-2018-5333,
         CVE-2018-5750, CVE-2018-6927, CVE-2018-8781,
         CVE-2018-10323, CVE-2018-10675, CVE-2018-1000199
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in de
  Unbreakable Enterprise kernel versie 3.8 van Oracle Enterprise Linux
  6 en 7 verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Oracle heeft updates uitgebracht voor de Linux-kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service aanval uit te voeren, toegang tot gevoelige
  gegevens te verkrijgen en verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor de Unbreakable
  Enterprise kernel (UEK) voor Oracle Enterprise Linux 6 en 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Oracle Enterprise Linux 6 en 7 met UEK 4.1
  CVE-2017-1000410, CVE-2017-16939, CVE-2017-18203, CVE-2018-10323,
  CVE-2018-10675, CVE-2018-3639, CVE-2018-5333, CVE-2018-5750,
  CVE-2018-6927, CVE-2018-8781:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4114.html
  
  CVE-2018-1000199, CVE-2018-3639:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4126.html
  
  CVE-2017-16939:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4131.html
  
  CVE-2018-3665:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4144.html
  
  Oracle Linux 6 en 7 met UEK 3.8 
  CVE-2018-5333, CVE-2018-5750, CVE-2018-6927
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4193.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW22joCZzjw7WtN6KAQjxoAv9HKraCnIOAyxKsiBr3xm5beXi5gjCMoWz
N5HOKGJ4Nw/1ApTITv2EoGPFepKOf6bHtijxEZ5hzQ9U4FR4BtTD/Nfv68I71k7+
NFObjaAxzs5qtAtqgnfe6DlXZovTS4vsxTOUjboIXeNUc/0i2dirDQxwqYWDEv0S
l5TsaCykwCCmAqM79vEXIF9k48td4qXn04ZE08nSNkQIqnQCMJH0nppGRtnw2CH6
K2G0pw/B7W5krtgYzd5HZSlwVUKvHifx2jo2i7AmwcUBP/IFfc69hUROn7ltV6Dy
JcszZ+605qoxeyJT2xeJYTINAk4iIv9kipsFox0DoG4ryB7TafZ7Mcx68bGsW3SA
SJPbRnVcWAHnvkuoXuZUGI/+eupPPuLgzW9Tirtwu/3bTN6Ac6iMW/bmZQHzgZZP
DCYWUHuxRJodZHXqQ9YjPYURyiLnNVBPmCMv9zyVUhEtaWifbueh0eM26GNp/9Eh
BE+Atwk6ZO68kYTwrpiNMd8qDrM/jAMh
=cP65
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig