Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2018-0614
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0732
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20181005
Toepassing   : F5 BIG-IP
         MySQL
         OpenSSL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Er zijn updates voor SUSE Linux Enterprise 15 en openSUSE Leap 15
  uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer
  informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL waardoor het mogelijk
  is voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken.
  Dit is mogelijk voor een kwaadwillende om te misbruiken door vanuit
  een malafide server een heel groot priemgetal te versturen gedurende
  de TLS-handshake. Dit is alleen mogelijk wanneer er gebruik wordt
  gemaakt van op een DH(E)-gebaseerde cyphersuite.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (jessie) en om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
   
  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1449-1
  
  -= F5 Networks =-
  F5 Networks heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K21665601
  
  -= MySQL =-
  MySQL heeft updates beschikbaar gesteld waarin een nieuwe versie van
  OpenSSL (1.0.2o) is opgenomen. Daarmee wordt deze kwetsbaarheid ook
  in MySQL verholpen. Voor meer informatie, zie:
  
  MySQL 8.0.12:
  https://lists.mysql.com/announce/1293
  
  MySQL 5.7.23:
  https://lists.mysql.com/announce/1299
  
  MySQL 5.6.41:
  https://lists.mysql.com/announce/1300
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00007.html
  
  Leap 15.0 OpenSSL 1.0.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00046.html
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00017.html
  
  Leap 15.0 OpenSSL 1.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00034.html
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00015.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4, 12-SP3 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182207-1/
  
  SUSE Linux Enterprise 12-SP3:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181887-1.html
  
  SUSE Linux Enterprise 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182965-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182956-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3692-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7d80yZzjw7WtN6KAQgfigv9F1YPsb6IZvshDL0Q8kzUNl9gT9coN0VG
v6O3/zRuJGpl7t4so348M7jvXpKMo6okpiEjHUMoBArrHVD1dzDsa346Dy/qm5Sd
kttJPf9235wP3baqoJDpe49fvybPX1Qb4+HPklCGs1DA+1ozlt5pt68hYFVdF2wP
5jxAyazbSJgoF1knyj3OE45H7dxYXLfZAbwzofU2VkxFkKB2yTr778PJO7v22uZe
xr+MsGXMeNf5SMbeFvO6CTgT4Q7ULIoK06kZPS8xQ7z6WhPF9CY1IzY+hK0dttlY
R5uvkVUCVC3t4ycUWFpi2bEwjUg9mnef1mZAoFM/Go/dUNdD0DTrNOaHthx4n6zW
yIcci6MU3GG6HimYkrwsbjE1h+VrPPt/QI23lAS7OtOhuARhy4IZXLTepD3E9Gpf
YPfLahyKI2pD9YcBffKM2H06kb823QAHPVo7fbrZrHVvWhKKqF/QUNJq1Bm6HfU8
vsT/39lGzeCLexfkgvIEqVQ3T6egLqXt
=UJzS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig