Kwetsbaarheden verholpen in Ansible

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2018-0632
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10874, CVE-2018-10875
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20180711
Toepassing   : Ansible
Versie(s)    : 2, 2.4, 2.5, 2.6 
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen in
  Ansible. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren. 

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat Ansible Engine 2
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2151
  
  Red Hat Ansible Engine 2.4
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2152
  
  Red Hat Ansible Engine 2.5
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2150
  
  Red Hat Ansible Engine 2.6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2166

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW0YpNiZzjw7WtN6KAQgyCwv+OzFgCZgKo8+SNylgvZ6K27pc8m8LSXAb
I+EOj9i+SL5yF5IyBdduh2AwKbpw4lYVwPeCdsR+d/C7rext/BEtwkSfCu7a1S2u
Cz5y1KAvfcm9+fhIMuJWr536Vxk0lal96cAvEgqCb2/vQWAqdxhBInyCchb6qsLQ
+eCRg+XnjMp7UgzVfo/d8C6q7WvbQdqcJBsiLCW6OL1MV/I5PZoxWc+0tEHUgDcH
2c+tt5+rxUnH9ijZ17/bUu+5ESlgpPdvCZ+W9QwwlizhYtllVOtiXnQ81HyA42AU
u6P0MgyHL+xNRNq+AMO++Osi0MF1/eXwavvL6OMBApzVHslgTGRE6gYE4CVcU0NP
j2StPZ6MbDxHaPAIwBKKxmUUDqKxrzNJ62UidM1dFzYtW39dm04fovu3oqvdWuwo
yw7h0y++YKWKq3mDJkRD4bPd+D6Iq8CilKwHj6+mtq0x3YGoXhXzcmQLN6R3opFD
bF7u51hars4Sw2tPF+L/Xg3FzubuSXEp
=ShuP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig