Kwetsbaarheid verholpen in Cisco IP Phones

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco IP Phones
Advisory ID   : NCSC-2018-0634
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0341
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180712
Toepassing   : Cisco IP Phone
Versie(s)    : 6800-serie, 7800-serie en 8800-serie.
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwetsbaarheid in de website gebruikersinterfase van de Cisco IP
  Phone 6800-serie, 7800-serie en 8800-serie is verholpen. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in het netwerk kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uitvoeren met de rechten
  van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Cisco =-
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie onderstaande link voor meer informatie:
   
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180711-phone-webui-inject

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW0d+/iZzjw7WtN6KAQjD9Qv+NUL8mZgunPoiao8HQ6u51RSbbVmIIkhA
hHBLT8BzvYZB9lnQ61YKVhjELkLijADSy78un8JWjn5mUb2C6r1kCWI1i7l/7AmP
Srj0N76CJb3LWo4j8fLCl1VaPguyCPKWzcp91sgVYKsL3yiKx4SexJdf4lUEHbgY
GRh/4R0b2ksbk4KshS1SsTwlfZ+003lCZA4St0Vh0ilhWATwJqf+e6pRGC8igAOO
lwOaB6iJHpoA5iObGIIhJKNvPTHs4i5mABrUcuH2q5gsMazpyWOJEH5OYMs9O31P
1ACdkt+UU4ALL2X0imMoqkUlmkosUuGgUS5+uk3zuMBiU1RrBLNKfJYLSAyaOA9j
/Nw0oN3/NZMkooSlalJFBg0KqEWf3p9ZLvPWyWQ8oaEfNFuB+zDiSugbhM3YS/1h
Li3CAt30Zm7NFBop0lg/PK/ST8AObE9OmEXrnnAwuEqMfiqa3ia5D8V1UxGLIAZU
5k+8j+qahz7nAR1dGPiRpdHG1m2X+2VT
=hMun
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig