Meerdere kwetsbaarheden verholpen in CUPS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in CUPS
Advisory ID   : NCSC-2018-0635
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-15400, CVE-2017-18248, CVE-2018-4180,
         CVE-2018-4181, CVE-2018-4182, CVE-2018-4183,
         CVE-2018-6553
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : CUPS
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met de
  kenmerken CVE-2018-4180, CVE-2018-4181, CVE-2018-4182 en
  CVE-2018-4183 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  de rechten van de daemon. De kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-15400 heeft de hoogste inschaling. Deze kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden door het instellen van een malafide IPP server via
  een speciaal geprepareerd pakket.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de
  kenmerken CVE-2018-4180, CVE-2018-4181, CVE-2018-4182 en
  CVE-2018-4183 te verhelpen. Zie ook:
  
  https://support.apple.com/en-us/HT208849
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van CUPS beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2017-15400,
  CVE-2018-4180, CVE-2018-4181, CVE-2018-4182, CVE-2018-4183 en
  CVE-2018-6553 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4243
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08
   /msg00022.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates van CUPS beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  met de kenmerken CVE-2017-18248, CVE-2018-4180, CVE-2018-4181,
  CVE-2018-4182 en CVE-2018-4183 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise
  Server 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182162-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates van CUPS beschikbaar gesteld voor Ubuntu
  14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2017-18248, CVE-2018-4180, CVE-2018-4181 en
  CVE-2018-6553 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3713-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW213xiZzjw7WtN6KAQjHCAv/YaWS/Yv4sCFZhjJ/+p+iM76rTTEyyxVe
CH22nQcqclTo7pBwrlRUNNPjmvXPUE0LY8lFdsu2msOMvzYzhnZijXVerO4O+2sD
WsoFp1YZMmJfvriENYAkEaUJ8jGxq7MBjZzpW7gc5p4It8nvISgRqlPd9iaY8fuJ
Jbo5xXxN/MrZ9zrXR2YWJUIQyWaEUU04rpz2UBNb3l7gEtylgKAkH5LQk1AxjUPy
yj/B0KTC5+m7n4x3ljDGG1OVeGMhLKR1r5jiy7QyvaZqAj0wT4PNbIMvnY0clOZG
d86OqJ43OjW2Oy6c1d0XoS/9+RxfsfhJ6dFZ1+Iv5HYBKRTrA/u0Cd0RALlCdPPv
mi/LDU+xJmXC1IoFhsvxtFfrS/lAOx64mxejmhb+nSEKlMtgij03MtbLEQXgkl01
kjWtCiNwok03DvAS2f6rKkrOEys3BgBgKqD/DhmIuw4AOZ+vw0UiUNoYQN8AR+KQ
O8+KDeh1L6FQqTxq+p49mc+e2JKHzZGw
=EkZm
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig