Kwetsbaarheden in Oracle Java producten verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.12 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Oracle Java producten verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0645
Versie     : 1.12
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-2938, CVE-2018-2940, CVE-2018-2941,
         CVE-2018-2942, CVE-2018-2952, CVE-2018-2964,
         CVE-2018-2972, CVE-2018-2973
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180914
Toepassing   : McAfee ePolicy Orchestrator
         Oracle Java
         Oracle Java Plug-In (alle browsers)
         Oracle Java Virtual Machine
         Oracle Java Web Start
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID kenmerk CVE-2018-2952 en CVE-2018-2972 te verhelpen in Ubuntu
  18.04 LTS. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  In de Critical Patch Update Advisory van juli 2018 heeft Oracle
  meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE.
      
  Vanwege de beperkte beschikbare informatie beschrijven wij enkel het
  CVE-ID en de CVSS3 score. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
  de Critical Patch Update Advisory van Oracle.
  
  +---------------+------+
  | CVE-ID    | CVSS |
  +---------------+------+
  | CVE-2018-2938 | 9.0 |
  | CVE-2018-2964 | 8.3 |
  | CVE-2018-2941 | 8.3 |
  | CVE-2018-2942 | 8.3 |
  | CVE-2018-2972 | 5.9 |
  | CVE-2018-2973 | 5.9 |
  | CVE-2018-2940 | 4.3 |
  | CVE-2018-2952 | 3.7 |
  +---------------+------+

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor
  meer informatie:
   
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujul2018-4258247.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July
   /022974.html
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July
   /022972.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4268
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 28 - OpenJDK 10:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /KMN6NIKVPLZVGRSXBWIHTX2VKOMNMPBC/
  
  Fedora 28 - OpenJDK 1.8:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /SQOPSPGKVQCFIE2XTLU2LMNWETD7N4HS/
  
  Fedora 27 - java-openjdk:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-877fdbb3f0
  
  -= McAfee =-
  McAfee heeft updates beschikbaar gesteld van ePolicy Orchestrator om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2942 en CVE-2018-2952 te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op:
  
  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10247
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2940, CVE-2018-2952,
  CVE-2018-2972 en CVE-2018-2973 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-08/msg00022.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2242.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952 te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat Enterprise Linux 6:
  - https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2241
  
  Red Hat Enterprise Linux 7:
  - https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2242
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en
  16.04 LTS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952 te verhelpen
  en heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2952 en CVE-2018-2972 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  Ubuntu 14.04 LTS en OpenJDK-7:
  https://usn.ubuntu.com/3735-1/
  
  Ubuntu 16.04 LTS en OpenJDK-8:
  https://usn.ubuntu.com/3734-1/
  
  Ubuntu 18.04 LTS en OpenJDK-10:
  https://usn.ubuntu.com/3747-1/
  Regressie update:
  https://usn.ubuntu.com/3747-2/
  

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW5uAJiZzjw7WtN6KAQhknwv+NqWkvgbBEylE0ydNhO6NVpeVudojRT1A
JVMNsAFWmo7euo7E4l/z1NlEuTi6tffaBZrpAUQ6Mn2TizBooFJd5QIBhRqDAcOJ
X+lYGYFYL4mYLs6xaPniDOVagVMZcRN0iML//MevS9BWzkTa98GTeeF5osd79mi6
hdz2jGyiVIr2aFuj09G1YJCR5nebSKUMm/P+OG8+5IAPhLf3oII1wzCgadg8VV8Z
2PfRA9LgG0buRiW6B0lPk679Q5pYq/tx08tEWOwGqTV71eDaTmpeVIk8mm/O6Phb
Lo4P8DXC7ruVzNYNxFR075+QJVNlFoBiBsdD18HSVCmEtFm6M7XebrbpMPaiChYR
sFhLkRiR/syBg8u2iP+phXoyo+SjcneWgaLWpnpIBd5IIvIBoYYYFapjkZF/4dIA
QgMkY2qDwTYnd3YYqOncWA33NphsCP1S0ZAVXZuCvUK7tvU30a7RJ0Ljnx69d0zS
ItfeUMogU6VfX2YEFpXbiVgM6s0m5EXC
=7sco
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig