Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualbox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualbox
Advisory ID   : NCSC-2018-0649
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0739, CVE-2018-1305, CVE-2018-3005,
         CVE-2018-3055, CVE-2018-3085, CVE-2018-3086,
         CVE-2018-3087, CVE-2018-3088, CVE-2018-3089,
         CVE-2018-3090, CVE-2018-3091, CVE-2018-1000300
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : Oracle VirtualBox
Versie(s)    : < 5.2.16
Platform(s)   : Microsoft Windows
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  In de Critical Patch Update Advisory van juli 2018 heeft Oracle
  meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle VirtualBox.
     
  Vanwege de beperkte beschikbare informatie beschrijven wij enkel het
  CVE-ID en de CVSS3 score. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
  de Critical Patch Update Advisory van Oracle.
  
  +-------------------+------+
  | CVE-ID      | CVSS |
  +-------------------+------+
  | CVE-2018-3086   | 8.6 |
  | CVE-2018-3087   | 8.6 |
  | CVE-2018-3088   | 8.6 |
  | CVE-2018-3089   | 8.6 |
  | CVE-2018-3090   | 8.6 |
  | CVE-2018-3085   | 8.5 |
  | CVE-2018-1000300 | 7.5 |
  | CVE-2018-3055   | 7.1 |
  | CVE-2018-1305   | 6.5 |
  | CVE-2018-0739   | 6.5 |
  | CVE-2018-3091   | 6.3 |
  | CVE-2018-3005   | 4.0 |
  +-------------------+------+

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Oracle VirtualBox. U kunt de updates downloaden vanaf de website
  van Oracle. Voor meer informatie, zie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpujul2018-4258247.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08
   /msg00041.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW213uSZzjw7WtN6KAQjmXAv+P4iohWjja44xDZe6Zgrn4v08j4YUycKF
cZWkD184GJ71cYaup81QTPud46qIRMST2+tbA+116AWUJCtYIoT0/UYNn5ZHJS+a
uHwITyCjeirxdreOIAXIykxAY9JbzCYlq6qq5v4QuUrrujBmUIwNnMVbqpmYyIUH
ju71z6shvLHD606bAkMVAyS4IboFD4t8WNYK5+E2ARbVBZzXHx5PxTsx+/+8OmmG
KcIb4wB3dmtmr7PFunnuWKOp3/JEDKANKgAtTCrYAMmhlC79E4VjL2pcZmpk1gtd
gSCu6Tvwr6DmhrmYmtXqzE1J/vadLV0ksZrPjpDnIJdueoP0I2wPvbuLQYEiif7U
yEO2MwHbfDBpRTSf/jsO/LFyy5v/QeuQUulCeK6PE4ED6H+D05+0CAJISHbxlbKT
/5sPhW5k0hzOyj05ExMRfQh8AtA6b3Q5QAbxmeFC/w7qy5wTlVhL/v7/JLz8hF5l
aZU/UIZAoaDIvLhqbQnm6P6szUnozCkI
=PZsb
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig