Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader
Advisory ID   : NCSC-2018-0655
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3924, CVE-2018-3939
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180719
Toepassing   : Foxit Reader
Versie(s)    : < 9.2
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uit te voeren
  met de rechten van de ingelogde gebruiker of om gevoelige informatie
  te verkrijgen. Om kwetsbaarheden te misbruiken dient de
  kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide bestand te
  openen.

Mogelijke oplossingen
  Foxit heeft versie 9.2 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
  
  https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW1DXQSZzjw7WtN6KAQg+ZQv/V6k1YElfYL2vRpH3QAg09jz9MBWZnsdf
RmGoM15Rq7uYDCLx/y3WrkVIfQeLZhuXPdcZBxn3ya8MGVU5FaOKoqJmOU2cT2ef
Wzu22Qc7NfllEXWiTcZlqxuq6/ENXi44w88tjK2DwQjHPt14+pAp3PldOO9d0dF+
l6hqRudvNwDBz58pBsZyTlL6JnTu5+tlUdHOgI06pPc303UtLOoaKI2/tpwlNXKX
xuyeg1IvAVa1bMm0wXbJKlopau6SGTDMeUxNrNa9cfoFqetS03jVAmgwnwcz8e6O
xDVNo06neft3IwbccowscQGb7JcFeEAYYWSmJKVlJNqOiRkKnYZ0FcgJISADP0e6
IshDMZ0mAW8W/+643m5jlsuxRtbPUWt84xSnNRj2ERUj7qfh2vZM0RNj0qDjH2nC
Y8bVwE+tUuzjKLc0p5E5yL2suX/J3ddHZgJcbpL/S0gzfLRq6938xPMgyDL2PvLy
PzxYDjNHuOjxiSmaSw6lEPoalMt3Zle0
=B8qY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig