Meerdere kwetsbaarheden in Apache Tomcat verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.09 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in Apache Tomcat verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0663
Versie     : 1.09
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1336, CVE-2018-8034, CVE-2018-8037
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181008
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
         F5 BIG-IP (BigIP)
         Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         Fedora Project Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  openSUSE Leap 15.0. Naast de genoemde kwetsbaarheden is ook de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-8014 verholpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om systeeminformatie te
  verkrijgen of om middels een overflow in de UTF-8 decoder een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Apache =-
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer
  informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:
   
  http://tomcat.apache.org/security-9.html
  http://tomcat.apache.org/security-8.html
  http://tomcat.apache.org/security-7.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van tomcat7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  Debian 8:
  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1453-1
  
  Debian 9:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4281
  
  -= F5 =-
  BIG-IP van F5 is ook kwetsbaar voor CVE-2018-1336. F5 heeft op het
  moment van schrijven nog geen updates beschikbaar gesteld voor
  BIG-IP. Meer informatie kunt u vinden op de website van F5:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K73008537
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /C4TFRHHMLL6LSYA5X6QP6CKDFELA5XRK/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. Naast de
  genoemde kwetsbaarheden is ook de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-8014 verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van
  YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00037.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat JBoss Web
  Server 3.1 SP3 en 5.0 SP1. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel installatie vindt u op:
  
  JBoss Web Server 3.1 SP 5, CVE-2018-1336:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2700
  
  JBoss Web Server 5 SP 1, CVE-2018-8037:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2868
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182699-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en
  16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3723-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7sCCCZzjw7WtN6KAQgvIQwAqEQwTaABONqMMIYCXaq+MfbVR8Nutop6
zWhtvcFnboMuwxD8GOuButQUwu91pXdocnAA+SeuuLEitQZQEVYhnVo1lLoq1YqK
VaS9lmF9nkd2x30ACeawvV8JQIAPUF5gCb/ywRV+DQmxwtQs6XDM7mi6jk/tPFGn
qulgaCe+BRDuiKtcXgQLFKeuKVa0EqpFD++m/US+KdrtHxVNr20nd3ydXS+FLD3O
qfanOP8qRXkraqUnt7BnXhKnlABhYNR7ECguVhFd69Hm5Vae/Mvy2eNdZy90E+ay
jA9a0CNMlO0yj3l98/GiVcO8tfiTyWArx4hdt4AjylFtFgUvwV3Pqkc4I3CxsKeJ
1Fhf7wLfjlwGKKH7N0mh3rlqKlUlWr2p3K42SAqsNgihPtPI2ZQCNH0JhwNRUtLK
/2H0Ah8tOTkIu6aEHpYCoIkHHRrUMnZ6MvNbZf8ETIKTrBHPHsCf6KTgV7Ba7PFj
ZWbuDoGOo5LuQwJkn4l0GeFGi8MaSoSA
=nFcl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig