Kwetsbaarheden verholpen in Xen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2018-0674
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3665, CVE-2018-11806, CVE-2018-12891,
         CVE-2018-12892, CVE-2018-12893
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180726
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. Kwaadwillende gebruikers kunnen
  door een kwetsbaarheid mogelijk bij systemen die qemu-xen gebruiken
  read-only schijven beschrijven.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182059-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW1mlMyZzjw7WtN6KAQj2gAv/fpEg8wWaLA9Xwk2PKNPgVp7Gx0BXBHd/
HQx0EcGSVVRHshlvWT9ddbYlQYRoYr7FoqNIP29238TEcJXUjjK8CbWMGOdUrF2c
R8Lz4uyTQN76UNLr/NUEEICZYmvjEnwEGtO7bApe8oc9ZWivcjzrqBp1fdK/UmIC
td+VrOUDCiigNOona7/SG0pUv1Y1plNa1vPPliOmILp/E6bmKk0nTSQW7VrR+h/J
hsq9BIwqzsWk1k0WChwwXvWqVxpbjq1xeqP7wvLbrZfNnhLaw4kwMs935e53pWUK
7Bzth4GVt3J/AMNNuDw5+8hg8TmR9I1ISyoKr2Ggq1uiD+20qmOTS+n5FvhrhHv8
n/yLfZKORh7wIHkb+psdHPQf+skMZYW0FgoT57mCqrwjRQVBKPBmNbQM46yBJAXF
m6LqCu6JoRDJ4L3F7co8tV+SzM+mdiWJU2S5h5HDF5vwbRxINnfk+d7qMncdVDbK
RBFhPlPRG7Yld490GInFaxvYE4zUWoQn
=2hHa
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig