Kwetsbaarheid verholpen in yum-utils

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in yum-utils
Advisory ID   : NCSC-2018-0688
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10897
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  De ontwikkelaars van CentOS hebben updates beschikbaar gesteld voor
  CentOS 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Als gevolg van onvoldoende invoervalidatie kan een kwaadwillende
  mogelijk een directory traversal-aanval uitvoeren. Een kwaadwillende
  kan hierdoor bestanden plaatsen of overschrijven buiten de daarvoor
  bedoelde directory.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-August
   /022981.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de yum-utils packages
  in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren
  met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates
  en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat Enterprise Linux 6:
  - https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2284
  
  Red Hat Enterprise Linux 7:
  - https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2285
  

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW21YJCZzjw7WtN6KAQjRQgv/fWbi5wKCHiNVWt1vueIRoEJAXIxXQTgb
vZa1cYgUooP8s/spNkO6jUiZUCgWwtrfp7X7uwCjOGqgrDNJ1sktcONr9Bpk8x38
iUEz0vAF44HW8tikejfX2AnzFGSE3mhuEMRHd5s7ZNR/XakSSHnA60z3jngKTV5S
hLJfmTWOpJGunwOkjFsRa1furnJPPjjYa0fYAwNUsOzw7XgFNzGfq3uE4BujXeOh
6Pp9l4GxZxkEH9OatvojNp+zjefAc5tGvizmWk4WcE+4JXzIa0TiJHPdx2ndTDzY
8NDhJN+4FkPI4Bpweq1knXt+ivQ99H+paxuZthaLGsgn6LsHjJwXJ7PBkdt8SNc8
HkJ2hZyM6BgAn7Dim9mYj/a5SjQymS7z+un4BL/o+FGIxIgjbFVRky3jCoNr+1Vw
4nG0vcTPHdDCBah2JADTvVT22GtOZSQB1StPYwslkvW0nj0yXwYdGR8geSOgtiEA
lEAmO5cBLqmVnfTHt3zNM8sLd1xCWPDv
=0eZ0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig