Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Satellite

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Satellite
Advisory ID   : NCSC-2018-0712
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10931
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : Red Hat Network Satellite Server
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Door een programmeerfout kan er systeem informatie geexporteerd
  worden via XMLRPC. Zie "Mogelijke oplossingen" voor informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Satellite. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Om
  de update toe te passen moet Red Hat Satellite herstart worden. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2372

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW21YFiZzjw7WtN6KAQgKCAv/WLF7b7hCOiC869WhrLjiAg4c5cponEnF
kfZaLkOl3DHF/QtPLxyHdJMY2mRP5sXZfrtm1f/3ACSOxPVsC9TJoJrvv7yUPdfe
nK1grYUuZ6KmyGrcVv0pG3iH6WdIwH9G2ibWB5AQmfsaKePz67dIRcLKvo/xkPzo
W+IJFcLxtIcr49fjkGGGJMFOD+y9NgP/28NZD69NEIwJgQCI2MCQ1bah/MJSeDwx
Hlm0+9526m8w2jcNf22yEihIQ6dFhZRgLGYrOFOccLg2XSecNEV+mBBEYUeq3H3l
nr+GEuvtPKFBbfd2ymGfH4cW5aL4jVFfZ8+3ddZ4ER8L5D9HioY0WZTWYyUjed/T
WNcDRIF5A8HPQa45gKSDbViTnhyya1Uj/4hCFWny8JYgSqXow0GET+hDlto75tLi
Q6gYZ+tR94Skfe9RVAhogAT3bD3mKQGK1CHbsmBnULBw8Gi8BmMDIC7ZsUzMol5E
PG54lTPtGghaVlANFoqOXNjMCr11Cxxc
=stiB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig