Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2018-0713
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10915, CVE-2018-10925
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         SQL Injection
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    : < 10.5
         < 9.6.10
         < 9.5.14 
         < 9.4.19 
         < 9.3.24
Platform(s)   : FreeBSD

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de nieuwe versies van
  PostgreSQL. 
  
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-10915 bevindt zich in libpq,
  een standaard PostgreSQL-bibliotheek waarmee interne
  status-verbindingen wordt onderhouden. De kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om zich verhoogde rechten
  te verschaffen op het kwetsbare systeem, om toegang te krijgen tot
  beveiligde verbindingen of tot het injecteren van SQL-statements
  door slecht functioneren van de PQescape()-functie. 
  
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-10925 stelt een kwaadwillende
  in staat met "CREATE TABLE"-rechten om het geheugen van het systeem
  uit te lezen. 

Mogelijke oplossingen
  PostgreSQL heeft nieuwe versies van PostgreSQL beschikbaar gesteld
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de nieuwe versies
  downloaden van de website van PostgreSQL. Voor meer informatie, zie:
   
  https://www.postgresql.org/about/news/1878/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in PostgreSQL. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /96eab874-9c79-11e8-b34b-6cc21735f730.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW22jfiZzjw7WtN6KAQgyggwAo4L4LI/4j1C4KUJjpv0/VNb0zWsDUKvZ
aL7o9tIfOIK3wx58tx7u1ZpiCNvRuehEnTiqzBx/J/7wFM3Y8MKTe+6HybSm7Gzb
ssqA0DJsbE+IZShBqn4sgpQntIo++vbFl2Bg7Ja4Sasn4sUI4KAHn0B/eH8NZJ8L
P4J/rjeIkl6PVgz5vFg8VW5QRSTQvT/A/qD7NBwRgattTBAkFimdcnG/VtI5SGK9
7M/gAb36u67jLpnQlUE3VVrXe6GtRAJtNx1kLuUOGryzYus8s6yGsZagtMx/hVBL
432tYiPvpZtpFE/DJgp0SMhx1u4gHWwx4nkiPMc9Myb61vpLyHVgoXcSn1yA3S/h
Kd6WN18FPhD1m4nXDmqeJ0u+9ja8uDS3wR4ScV3GbL20sZTSmP0DpNDUPlLGXkrQ
6/N+NuHMfYP5aDn7Wg6+7cVbgXObSkH/l/Sxnj6qS0IAPhaUgGhzgmwO/GIETB7T
c2IH4rJrF6G2MaXwSiHwqWlpvvw5Vf/q
=Ze4F
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig