Meerdere kwetsbaarheden verholpen in libxml2

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in libxml2
Advisory ID   : NCSC-2018-0735
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-9318, CVE-2017-16932, CVE-2017-18258,
         CVE-2018-9251, CVE-2018-14404, CVE-2018-14567
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181012
Toepassing   : libxml2
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in libxml2. Hierdoor is
  het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of om toegang te verkrijgen tot systeem-informatie.
  
  Indien een webapplicatie gebruikt maakt van libxml2, is het mogelijk
  om deze kwetsbaarheden op afstand te misbruiken door een malafide
  XML-bestand te uploaden.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libxml2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/09/msg00035.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  OpenSUSE Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-10
   /msg00026.html
  
  OpenSUSE Leap 15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-10
   /msg00029.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-October/009533.html
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3739-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8CyKiZzjw7WtN6KAQhSNQv/a9eG4kUJ/wQl6ObdKY+xZyxOL0bpX0yK
5Q71wylgwDwz9VVJ0E6XwAsysAiuKqhn4bq3/f2WwTRSUaKRG6I/VWFjqamxm/ZG
MSP+ywODQbYl8a6Qy24/hEvVLirPG0QDlN9br7YOTFivNf6hDL9ncDceQ01zkA5D
BXxikGN10/rEaTAbAkQuDtZy51Omw8OiLaHrBMXJecrpj6DbIBlcN6Hqq47zLRwi
8Ys9opRpIL0sVE6PMoIq4/Uhj/WvmHRAvCj7bXcNL8c/dx0ajL6yz2LmO1mXNQHH
R/pipscy4AMsNxq2Fd0uY7WcZ5NoyePVZLjHrNBFh7geHPi+4NmJDaGgkfv4V6Jm
iW2R1/i7WI6gHN5hexpNJHop5aTHkpG+66Bsw0wUn+73M9+Wpu7rksLg6mLwcet0
P98DgjkHT4zRUI1BtBzehIZjF+azJt4IvhMciDWIbZt8RGquxTnTW4nMRup0j4bT
Fqhrhf47hcQ8TcC+yHJ1GPjx6wnz8KhZ
=jh+z
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig