Verscheidene kwetsbaarheden verholpen in meerdere SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Verscheidene kwetsbaarheden verholpen in meerdere SAP
         producten
Advisory ID   : NCSC-2018-0741
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-5237, CVE-2018-2416, CVE-2018-2434,
         CVE-2018-2441, CVE-2018-2442, CVE-2018-2444,
         CVE-2018-2445, CVE-2018-2446, CVE-2018-2447,
         CVE-2018-2448, CVE-2018-2449, CVE-2018-2450,
         CVE-2018-2451
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181012
Toepassing   : SAP IDM (Identity Management)
         SAP Netweaver
         SAP SRM
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Update
  Nog ontbrekende CVE's zijn toegevoegd. De inschaling is hierdoor
  veranderd in M/H.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in meerdere SAP-producten
  waaronder SAP IDM, SAP Netweaver en SAP SRM. Door deze
  kwetsbaarheden was het mogelijk voor een kwaadwillende om
  beveiligingsmaatregelen of authenticatie-maatregelen te omzeilen of
  om toegang te verkrijgen tot systeem-informatie, in dit geval de
  servernaam.
  
  Enkele kwetsbaarheden zijn te misbruiken door een ongeautoriseerde
  kwaadwillende die toegang heeft tot de desbetreffende SAP-systemen. 

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van SAP hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden in beide producten te verhelpen. Voor meer informatie
  zie:
  
  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=499352742

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8BodCZzjw7WtN6KAQi5uQv+IjG6ZAYR9Ux9GNYsPvsXdi6v9YbGMkN9
RyqgfR1M6DxISv3qmsgRNBiRYOUnqvDUmYUh1WrNhi8xmhqRovsOJXnjeYBIlkeK
HEVgfGq689aYC5gQ5IvbUr8IMo37MbFA1NhztG3FN7EKtKyNgIrlaCBjzR7fCW2k
do+yT5IqmwUYeewrk8gEk/lpe/LLCpzEUlr661jRqct3GQq1O/Ysm/4hU2K7hvLT
pemcEAXKp1ezKSlPRKQD3HaV1ewZEIoRjIiu/am5+erBgJoDOEa1Q/Ra3KsQognp
pzpthZ8qNC1s5PJLF/Kdzez9xELO5PuCG1T+mKa9csi2+aN1RSZ2ZYsYfWWooMIf
13Qg5/nT6zIVTqvUkqqVt2B8jx7W02ZyqBHSG20DHKbc68Rw3Z+d/130YSdZfW4m
Ql71Qu2ZPqzzUf4DvFJ9tEwD+c9LHmc5ULPGBE3Y1E2VFfdyl/Gs23zP1y7jnVkz
9Q0ooDsYLog7VpRwhdROYcT99tsbAMWD
=NGOc
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig