Kwetsbaarheid in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2018-0785
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-8440
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180911
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows 7
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016

Update
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Advanced Local Procedure
  Call (ALPC). Dit is een basiscomponent van Microsoft Windows. Met
  deze kwetsbaarheid is het voor een kwaadwillende mogelijk om
  verhoogde rechten te verkrijgen.
  
  Deze kwetsbaarheid is te misbruiken door een lokaal ingelogde
  gebruiker of door een proces dat in staat is om op verzoek code uit
  te voeren. 
  
  De onderzoeker heeft zijn werk inclusief Proof-of-Concept-code (PoC)
  via twitter publiek gemaakt en voorzover bekend niet eerder bij
  Microsoft gemeld. De PoC is door het NCSC getest op up-to-date
  Windows 10, 2012R2 en 2016 systemen en werkend bevonden. Er is op
  dit moment nog geen patch beschikbaar om deze kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zodra er meer bekend is zullen wij dat via een update van
  dit advies mededelen.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheid kunt u vinden op:
  https://www.kb.cert.org/vuls/id/906424

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
  
  Het NCSC heeft samen met partners een mitigatie getest. Deze
  mitigatie kan in veel gevallen de aanval voorkomen, beperken of
  complexer maken voor een kwaadwillende.
  
  Door de NTFS permissies aan te passen voor de folder
  'c:\windows\tasks' is het mogelijk om te voorkomen dat een
  kwaadwillende in staat is om een hard link aan te maken. Dit is te
  realiseren door in de geadvanceerde permissies voor de
  'AUTHENTICATED_USERS' de permissie voor 'Create files / write data'
  te verwijderen.
  Deze minimale wijziging is in de meeste gevallen voldoende, echter
  kan het soms nodig zijn om de rechten verder in te perken
  bijvoorbeeld door het verwijderen van alle rechten van de
  'AUTHENTICATED_USERS' en 'SYSTEM' permissies.
  
  Bij nieuw geinstalleerde systemen is deze folder leeg op het bestand
  'SA.dat' na. Bij sytstemen die al enige tijd draaien kunnen er
  bestanden aanwezig zijn die geplaatst zijn tijdens updates van
  Windows of door beheerders zelf.
  Daarom is het nodig om de folder te controleren op reeds aanwezig
  bestanden, omdat deze bestanden via de 'CREATOR OWNER' andere
  rechten hebben en de gebruikersaccount van dat bestand alsnog in
  staat is deze te misbruiken. Voor zover wij bestaande bestanden op
  systemen hebben aangetroffen, waren deze niet toegankelijk voor
  reguliere gebruikers maar het kan in sommige gevallen dus nodig zijn
  om op deze specifieke bestanden de schrijf rechten te ontnemen.
  
  Na deze aanpassing zijn er geen functionele problemen waargenomen in
  de Task Scheduler en blijft het mogelijk om taken aan te maken en
  uit te voeren (ook door reguliere gebruikers). De configuratie
  bestanden worden namelijk in een andere folder geplaatst en deze
  folder lijkt door deze kwetsbaarheid niet te misbruiken.
  
  Het is mogelijk dat deze mitigatie niet voor alle installaties
  correct functioneert, of problemen kan geven met het uitvoeren van
  specifieke taken op het systeem. Wij raden dan ook aan om de
  wijziging vooraf te testen.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW5gCJiZzjw7WtN6KAQh16Av+Ig6IjONBcIqgFmDouwZIEeO3djwJ2n1c
u17TcOEEx0pym9rzGEqyEu8EF2k22Z8x+4zTz09WMaq6KZDwfdg8ldD41coIAxRz
y1QNyrUjmpNTItjdy86CyQ8A62bxMqPD5NesnKKPbbj1KpnJWvSsrbXL8GRalcpB
uM69+GV3IK457uwEsHpxsbJhPPBsDqRbKPsvCfWzUG2Wyli0+63Tq1iC9ywUtVQ4
yR+7BbHOYuUJhFNZmuLlrxbeaLv8J0W4EN+ZrHRSnpJdfzOF85RdaBGmo60U3xSC
2BcUW8UCR3X8M1W2OHFfoBcJDvw0Ydzqhc5jEzlKpRJlnH5b6Ku6lQ0IyqWJrjw3
70sFothASGm0Nils3SM3EjnQRdOP43w+Ym/ni78u3wOtc3jQmopDmesi55knrCe6
kEc/mSJSiCdmEHNAQweDP3LYjigiIZhQwElY45fg56qUYoOYQrNuhtAG0vIDqclF
OwcAF74qORFhBNkO293Osmn8+S26Vy9a
=nNCY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig