Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.09 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2018-0802
Versie     : 1.09
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16541, CVE-2018-12375, CVE-2018-12376,
         CVE-2018-12377, CVE-2018-12378, CVE-2018-12379,
         CVE-2018-12381, CVE-2018-12382, CVE-2018-12383,
         CVE-2018-12385
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : <62
         ESR <60.2
         < 60.2.1
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Firefox en Firefox ESR.
  De kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende onder andere worden
  misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code met rechten van
  de ingelogde gebruiker of voor het laten crashen van de browser.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. De kwetsbaarheden zijn verholpen in Firefox 62 en Firefox
  ESR 60.2. Meer informatie is te vinden op de website van Firefox:
  
  Firefox 62:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-20/
  
  Firefox ESR 60.2:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-21/
  
  Thunderbird 60.2.1:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-25
   /#CVE-2018-12377
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-November
   /023078.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Firefox ESR en Thunderbird beschikbaar
  gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  Firefox ESR, Debian 9:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4287
  
  Thunderbird, Debian 9:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4327
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /c96d416a-eae7-4d5d-bc84-40deca9329fb.html
  
  CVE-2018-12385:
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /3284d948-140c-4a3e-aa76-3b440e2006a8.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-09
   /msg00020.html
  
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-12383 en CVE-2018-12385 te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2835.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  RHEL 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2693
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2834
  
  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2692
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2835
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3761-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WOgiZzjw7WtN6KAQhfKQv9GX2vMjkXZvfLDs3qmgRQcQArqJ/RLZCJ
P6pJKbpcIA/Znp+tWOY1ze2fRPv9uZHcxs/RK1leevNgIY6CGThPDbvqVU0SYdIV
hYINYTs4OqQKyRZ5Pz83RjNj5PXI57XYcihGdi9T35BuUSzr2+7I0SVN2+mv5mZT
s680EQNq6rB9wgoAn/UWN3L0VB1K1W0gf4lQzbPLjeQJRTl+o9LrvtBFn/r8HaT0
mO7k6c1nFOM7AQR69+mv/v8WWm109AELFlc+ld2RNg0GJk7QiHsSn066Vsrd+nUC
9H+gSEEekFSdr71xZCfzfxw5449ugmMXtOnQrdRLkV4OwjrZgPIaXX4/InqP0ked
bav001MUv4oIVn9w24jAWIs4vQWaFxNozbWnL8ChHXTzjj47OUnu+E65IzRtygR7
t2LGE/klkijFq0eb2bMFXTSVDAkjeS/op7FBpWsbI7M5AQCr6SBEGySxntw28mkB
wevZUAICL/Oj+IqLZ2cp77gnEtymifW+
=UbrE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig