Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2018-0810
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12069, CVE-2018-2452, CVE-2018-2454,
         CVE-2018-2455, CVE-2018-2457, CVE-2018-2458,
         CVE-2018-2459, CVE-2018-2460, CVE-2018-2461,
         CVE-2018-2462, CVE-2018-2463, CVE-2018-2464,
         CVE-2018-2465
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180911
Toepassing   : SAP
         SAP Netweaver
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  In het kader van de SAP Security Patch Day heeft SAP patches
  uitgebracht voor verschillende producten. SAP hanteert vier
  categorieën kwetsbaarheden low, medium, high en hot news. De
  kwetsbaarheden in de categorieën high en hot news hebben van SAP
  cvss scores toegekend gekregen van 7,5 tot en met 9,8.
  
  De kwetsbaarheden zijn te misbruiken met een Cross-Site Request
  Forgery- (XSRF), Cross-Site Scripting- (XSS) en een
  Denial-of-Service-aanval. Ze stellen een kwaadwillende verder in
  staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen en toegang tot
  systeemgegevens te verkrijgen.
  
  SAP heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=499356993

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW5fVgSZzjw7WtN6KAQh/3Av/Zr72pcdmaCmJQpBzLrWO6LTmJk9YcKAT
KzLrSqIgQH6eXk2mGV1NZ027oaEX88MNAT7xoJvCDato183A4Wgf/9ecD1py72kU
7qCmCkWoEjF8A/H+wL7gf0CzcMatcqriQGZGXT5OeR2gW5eqnIADL3g790nQBxkP
/fBYqmYC1U5ZjgU4BhTq2NPfVmzbgRWa6Wl5ZnRAqmbbpsYv0rLMXTZn6Yw1S50W
pjB7001AMJs5c+CQtpDrOOfbnqYs2SBPr9EHsS+SGp4Qfz6LBMpPbDU+OeVnBicS
WzCRPD8Mg3T265F1esdfUs7n1MnbeNfi6YwuD8hSO/kDojeighCXAN0rG0APcKKa
5lOmGjGHjvH5Vi9qSnQHBhUBzuxJOJ3nXMQA6KbIZKv2A1XQyoFdGta4DZ8ZJTOQ
l1tm4pgR6DUJuHGFll/OsS6pYzGiPIbV8SbIuKMqJeb9OAixab6fFr1f6zTup7lt
B/3obQAdNyvbl78wtEr4dibyC+ylRYZx
=mj0l
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig