Kwetsbaarheden verholpen in HPE Integrated Lights-Out

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in HPE Integrated Lights-Out
Advisory ID   : NCSC-2018-0824
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7105, CVE-2018-7106
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180914
Toepassing   : HP Integrated Lights Out (ILO)
Versie(s)    : iLO 5, eerder dan versie v1.35
         iLO 4, eerder dan versie v2.61
         iLO 3, eerder dan versie v1.90
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Hewlett Packard Enterprise heeft twee kwetsbaarheden in HPE
  integrated Lights Out (iLO) verholpen. Deze kwetbaarheden maken het
  voor een kwaadwillende op afstand mogelijk om mogelijk gevoelige
  gegevens te bemachtigen of willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates uitgebracht om een kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden vanaf de website van HP. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=hpesbhf03866en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW5wHPiZzjw7WtN6KAQiJzgv+KnBTQZ/MjZ4exwPjZJoeuxaGz5B6fCC/
PEUUj+YzDW/7wa2YMKiT96J7NOtzps8p/PiJv4/AcYlyFLQXnKHp1TbKRCQ5W1u/
Pt+0xGWCzQDDzCKGUytiQnOPsCWxfASaxfhXvYdHDkmHL+Skk9X4IIXlT/qwD5sR
FPahPOtUXI+7wSeoCWzPBdUCC81saJwOEjZmS95j1NnbAxC5oofw6O49n22Rremt
LdFNkun4IDjrpFDgxMM14ArH+eRmZ7ongkhUpn5YBqRntMRv2ZwA/PWJ9JjWN1lL
oyUrKwRBM1uCHi/91W1HLs9Iq5QIYWkM8z49blPYjfgOsQhaWYnn/Vpf46uTKlFI
uFJmaUaxFBCv98QH7llemWUmXzrErROz/feyzYQVDrXmF/8zxtyl1lNl9k3tzyxl
LgbMcrUf2BuwpYPB7vnPRcikQrlxuWIXFOEAPyA0tIyc/+3WRSRjZ6zta4C2WlP0
blYPxxfS8j5xI3/HQe9Dy5Y6YQxyFg9W
=sc4o
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig