Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin 
Advisory ID   : NCSC-2018-0825
Versie     : 1.03
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-1238, CVE-2017-15705, CVE-2018-11780,
         CVE-2018-11781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181012
Toepassing   : Apache SpamAssassin
Versie(s)    : < 3.4.2 
Platform(s)   : FreeBSD
         Linux Linux
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat 
         

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  de rechten van de ingelogde gebruiker. Het uitvoeren van
  willekeurige code kan dan lokaal door code te injecteren in de meta
  rule syntax, of op afstand doormiddel van een kwetsbaarheid in de
  PDFInfo plugin. 

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft versie 3.4.2. van SpamAssassin uitgebracht die de
  genoemde kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/spamassassin-announce
   /201809.mbox
   /%3cc57c0f41-742c-3c3e-249c-ae2614bf0d7d@apache.org%3e
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in spamassassin. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /613193a0-c1b4-11e8-ae2d-54e1ad3d6335.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781 te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2916.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en
  CVE-2018-11781 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2916

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8C80iZzjw7WtN6KAQjO/Qv8DnahGsJkC7KBwRShvmK0q/ndX9VBco7u
ae8PpjF1sREIOR7ln1MIGcmE6eBq61eKhuiEuT3pFg4LiJMnr96R0R7quK8kIZTz
XJ0lTOs+D33T5gOZUCySRVZ8Fkmq+QpGIt5PdlnfMF83Rz/qjUV8EqvKfcbNb0sY
XIQwqQ2gCAG3xpsohFmjZvZ1Hab3r9YDMC3utBjT2ClbwQucCfZJaJFBaCCSNtCO
Oq0ss8QDbnKD6+fbrY38XISUccrERJT4FLPHnegXvqJZIyLE4M694d1M97+4r/hq
NaqJ06KAnXqdVH5K+psuRh3pgqW8lzXYD3o5AXQV3qGjfnsSi0iWdj/zFs8JbmZk
zu82O3jj6CtAllK6Q8BQ4VQUNde9zg3KZBKQxSD1DP4U7MGMFlehN1LiR87NNvOV
4rYepCqZ62mFcXqsh1L+l5Nhru5sLAIxznjqhJR328i/X5CY29/fgVxAwusUULpv
zkZpg+fhSf6a9sM04HWUhBADOI5QrQrv
=xc4I
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig