Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0868
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6554, CVE-2018-6555, CVE-2018-10902,
         CVE-2018-10940, CVE-2018-12896, CVE-2018-14617,
         CVE-2018-14634, CVE-2018-14734, CVE-2018-15572,
         CVE-2018-15594, CVE-2018-16276, CVE-2018-16658
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181008
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Suse heeft kwetsbaarheden verholpen in de kernel. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens en
  verhoogde rechten te verkrijgen. Hiernaast kan de kwaadwillende
  mogelijk een beveiligingsmaatregel omzeilen en een Denial-of-Service
  veroorzaken.
  
  Er is een Proof-of-Concept gepubliceerd voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2018-14634.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-September
   /009404.html
  
  SUSE Linux Enterprise 12 SP3:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-October/009493.html
  
  

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7s3LyZzjw7WtN6KAQgClQv/dowxjNkABm3x5bdVSZImhQThypt60KGq
SxpzUt+Aw+wV9STfgRsh9qHeqORE3O4+tEf6Vm3U8PPp3O+RDCygHAGlDbkrNljq
PT3H+hKtKrkzzjlG5S/MM0kX0YYx/GMNEF0ILB41CKZOAlwjvq9Ukqkq4B+CDEZS
s8OsV7iCXJKmm/LtNZ81XNot/K6Yb6t9rtgIAHLpZoMqwSD9c2E+xwWehmedLodg
uCSX4Qnnck18JL12YUWNGZ4HN+tziMTpSn933NfIjLAKmZ7Yu2wIFynSSUjWbLyf
i77BhvZSsEr0paP90l+5b3O4kVo5yqPd0YtlN9Az9rA8c1rp8Z5WawlUjwWI9k/9
3fjSYsQ0L64qJiYPreMd1zdZ4sC5WH4CidZ4gu5PMvSx1zGEPFUy2jp9S7zjAuNq
znmETrYNeZxJTm9bvTPnIYoPQEpegXORJxuZa/k8Y1SuBRD9hnCKFdU1mcMlIeXZ
2DH7B994xjgAdM9BSUH8VJkrgXehIGs0
=Ew0A
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig