Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0869
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-17182
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20181012
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Fedora 
         Linux Kernel
         SUSE Enterprise Linux

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid bekend geworden in de Linux-kernel. De
  kwetsbaarheid is een zogenaamde use-after-free waarmee een lokale
  kwaadwillende mogelijk verhoogde gebruikersrechten (root) kan
  verkrijgen.
  
  Project Zero heeft een write-up gepubliceerd waarin wordt beschreven
  hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt. Zie voor meer informatie:
  
  https://googleprojectzero.blogspot.com/2018/09
   /a-cache-invalidation-bug-in-linux.html

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /DWXTYUSIN2E6WNY6RUN3Y3JWK7QZHIRT/
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 en SUSE Linux
  Enterprise Server 12-LTSS. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183100-1/
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1-LTSS:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183032-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8BoZyZzjw7WtN6KAQhCRgv8DPM2D0W5aC+XHtik04x+vGEJtWopkRMI
XnWS3BVTAK/Fx5T5DEPfLxXV/rsYBEIm9SL0/jhHXMZ0fxlSgpZ6mTUzKEg6wbbc
UpfpZo5YhSTXAbNArA4n8YZpVeBjAIEKIxWgyMD6Gr3NRg+V6WCXuOFmFKABQjWc
zH/En6doFhSFimKKXMVuGg1cxoyu0JcIqb+s3opl4ENKJectuPI5W7pIyjhJkWem
g2FY1zLRFpQ158TiAxfJAXFjQJ9OvowBFni//r131RtoKDh2FY+vNqtvxFPgbW4C
ZrhvRWdPswAEev9E3L9/jjypC/K9n8FbcW5oOjnBdM4/z/0QTf3QTfEMlERnEPDw
FtCSZAvaWi7YhGKvglSNxEoZUrQwkvihcQ9hdYq/ryC+Pge9j0KnhbIUEvEvhRLC
wWOyonJgF88BhlfwalTaYUJrrhj5BAFyrQjZMVefsh3ZqMt9J6uPQGkpqMMPSlzm
2MwBSAV0c1rO35r5ZwMqXz+1gY4CHf8y
=/j7N
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig