Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Reader

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Reader
Advisory ID   : NCSC-2018-0883
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-12759, CVE-2018-12769, CVE-2018-12831,
         CVE-2018-12832, CVE-2018-12833, CVE-2018-12834,
         CVE-2018-12835, CVE-2018-12836, CVE-2018-12837,
         CVE-2018-12838, CVE-2018-12839, CVE-2018-12841,
         CVE-2018-12842, CVE-2018-12843, CVE-2018-12844,
         CVE-2018-12845, CVE-2018-12846, CVE-2018-12847,
         CVE-2018-12851, CVE-2018-12852, CVE-2018-12853,
         CVE-2018-12855, CVE-2018-12856, CVE-2018-12857,
         CVE-2018-12858, CVE-2018-12859, CVE-2018-12860,
         CVE-2018-12861, CVE-2018-12862, CVE-2018-12863,
         CVE-2018-12864, CVE-2018-12865, CVE-2018-12866,
         CVE-2018-12867, CVE-2018-12868, CVE-2018-12869,
         CVE-2018-12870, CVE-2018-12871, CVE-2018-12872,
         CVE-2018-12873, CVE-2018-12874, CVE-2018-12875,
         CVE-2018-12876, CVE-2018-12877, CVE-2018-12878,
         CVE-2018-12879, CVE-2018-12880, CVE-2018-12881,
         CVE-2018-15920, CVE-2018-15922, CVE-2018-15923,
         CVE-2018-15924, CVE-2018-15925, CVE-2018-15926,
         CVE-2018-15927, CVE-2018-15928, CVE-2018-15929,
         CVE-2018-15930, CVE-2018-15931, CVE-2018-15932,
         CVE-2018-15933, CVE-2018-15934, CVE-2018-15935,
         CVE-2018-15936, CVE-2018-15937, CVE-2018-15938,
         CVE-2018-15939, CVE-2018-15940, CVE-2018-15941,
         CVE-2018-15942, CVE-2018-15943, CVE-2018-15944,
         CVE-2018-15945, CVE-2018-15946, CVE-2018-15947,
         CVE-2018-15948, CVE-2018-15949, CVE-2018-15950,
         CVE-2018-15951, CVE-2018-15952, CVE-2018-15953,
         CVE-2018-15954, CVE-2018-15955, CVE-2018-15956,
         CVE-2018-15966, CVE-2018-15968
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181002
Toepassing   : Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    : <= 2018.011.20063
         <= 2017.011.30102
         <= 2015.006.30452
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in Adobe Acrobat Reader verholpen.
  De kwetsbaarheden maakten het voor een kwaadwillende mogelijk om
  willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen
  of om toegang te verkrijgen tot systeem-informatie.
  
  De kwetsbaarheden zijn op afstand te misbruiken wanneer de
  kwaadwillende een gebruiker kan overtuigen om een malafide
  PDF-bestand te openen. 
  
  De kwetsbaarheden die zijn geclassificeerd als
  Out-of-bounds-write-kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden om
  willekeurige code uit te voeren, worden door Adobe ingeschaald als
  'critical'.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Adobe hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Adobe Reader om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie
  zie:
  
  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb18-30.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7OcgSZzjw7WtN6KAQhu1Qv/QWaHI/iNUXVJZH+c0OYHBEPNt2wlEOTA
sm3yo8QYBCzcyPuu8KTXVhEaGCVWEHJKRu+78yJv4zSEyD27Tt/2og15CEYPqQx8
gSIT5x6A/qC6LKt4K+LBkY1bFR+ixyIevaJwzSyoKUvUWa9LFj8IeUncyTc9vBjg
s9V9jLwon5yqEPujXg3/V+fBqMFyE5hhYJeCpMC/99tzXmt1SkS2Tv7+xnKwFabR
KS266nmyRPtckljdUarB9YtOCVe6DbOleZXqjwld5eXr1P9Yjh+WDzWuYFvwOUS9
svKtD9CJS/DcoY2VmN9HF+p4V0v40u4ZhCc73xEKcqL/YVdYItgx7GsyAjxBEUiZ
TpTOxgo4jIGV+iQ2dUUG7WDifqREL4qQJGzNEvH4aOe238xHcanEZ+kj7lX++JLN
lOW/Ecza52Jj/V4pvv+p3FQO/gLiuRUL3We1dQcwADtT2qMjNqY7o9wtBn1SPE/v
aiPJx3ufGTYYeLhb7kNt7KgeYYF7+fpd
=g72n
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig