Meerdere kwetsbaarheden in ImageMagick verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in ImageMagick verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0888
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16323, CVE-2018-16328, CVE-2018-16329,
         CVE-2018-16413, CVE-2018-16640, CVE-2018-16641,
         CVE-2018-16642, CVE-2018-16643, CVE-2018-16644,
         CVE-2018-16645
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181005
Toepassing   : ImageMagick
Versie(s)    : 
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu Linux

Update
  Er zijn updates voor openSUSE Leap 15.0 uitgegeven om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie de paragraaf
  "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in ImageMagic verholpen. Deze
  kwetsbaarheden maken het mogelijk om een Denial-of-Service uit te
  voeren of om gevoelige gegevens te bemachtigen. 

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00016.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12 en 15. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182778-1/
  
  SUSE Linux Enterprise 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182977-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3785-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7dnCSZzjw7WtN6KAQi5Awv6AyJNtZ6GKi/0oOn4V6OX76wgDamkWkmr
CXKTbhsIpiUfbL4J+RrupV6hMDvV54y8lwNctNwocxRwzPfcUruRdX9LrXVThfku
/cNCjqQ+Ke7wlwB2ZlI7ecE/nMabxh/S7qlTZZ9SAezLmcKeiT2fvIQIowZT7iGJ
W3sb987a7A17maEodLyegGmNHp05PlaPtITlK9l9qviRSom0i6R+Svs2FOHVxl6L
vuIF8gD/EzUVoCkVHmg47ZsozXP+GqAL4hfoqicw36NDqAJbGHo5gm64wIkBGs3M
g0xJ7rxU1MNn4nlNsOuiMEeirOULihhDT93aTkxODPmEx+1YjnjKF9cYFtDy4hAd
Ka4/BHS4zr/P+hbsL7Tfic1uIOFi+ruENPUqjrVyZ9JyMn6PCvkEwdww1RfDu3dG
8iRzq8FKlO83pbgTkqkrLjbSBEuIAlmyb5ioMM1zUi5fR909KfVHoXEe9ZUYYQ0E
e39X+atP5TmXz56RweWDSsosBseLpdid
=SjsA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig