Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified Communications Manager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified
         Communications Manager
Advisory ID   : NCSC-2018-0892
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15403
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20181004
Toepassing   : Cisco Unified Communications Manager
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwetsbaarheid in de input validate van HTTP request maakt Cisco
  Unified Communications Manager vatbaar voor een open
  redirect-aanval. Een kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een gebruiker te herleiden naar een malafide
  site.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie voor meer informatie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-er-ucm-redirect

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7YreCZzjw7WtN6KAQjRkgwAiKIEKjA7BiKriScHGOxTJ0rORNnk2xnC
5o09aVULXjWydjE0NKS1CXauY/mPSFdhgM4BuIm+H7iJniRnLJAhtbFB2hC37GhP
MYSG8zV4G4KHpBnrIukm2XtnBLLcFgq+MAtEfCPHw7OQCcBcjiGsukPlxUPkmzlb
JzMYS9yg2NL0Ig0p+r9TwLmD1q5uhZz7izzrfhpmOcOA34euJDOsNI+RuPCzqt0S
PuHhWxLOJVyNeOFnSmZuOK2s47+SZiDQvyXLxB3BEagZ40cq6f9EtLJaLbnZ2CN4
37vTjHWOjkhFcidgqv8E75rBWrgfoQstY7f2qPbgRQx1kB4tB/tjQbX02ewKJ5fU
Et5Si9JyVCqJsdm78RAiRla8309FkGcq4p4GQel63zAbB5QFaEE/CFIvRuIMskSR
RHWK8MLFkxYzgBmxJvo3QifRN9KD/uTitXXjD2aj+vIh62qoGc74Xhmy1XYy9zBJ
MBWiypo9P26O2t72M2o34h0tt+Ua1DVt
=Io2F
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig