Kwetsbaarheid in Apache Tomcat verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Apache Tomcat verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0896
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11784
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20190213
Toepassing   : Apache Tomcat
         McAfee ePolicy Orchestrator
Versie(s)    : 9.0.0.M1 - 9.0.11
         8.5.0 - 8.5.33
         7.0.23 - 7.0.90
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van Fedora hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Fedora 29 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-11784 te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om een
  gebruiker via een malafide URL om te leiden naar een door de
  aanvaller gekozen URI. Deze kwetsbaarheid is alleen te misbruiken
  indien de default servlet een redirect terugstuurt naar een
  directory.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer
  informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Apache Tomcat 7.x:
  http://tomcat.apache.org/security-7.html

  Apache Tomcat 8.x:
  http://tomcat.apache.org/security-8.html

  Apache Tomcat 9.x:
  http://tomcat.apache.org/security-9.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van tomcat7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  LTS (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1544-1

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-11784 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /2SK62D5AMN3PP5PQ4NGI2MYDIWGZ5QVP/

  -= McAfee =-
  McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  ePolicy Orchestrator. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10257

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00186.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-November
   /004904.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en
  16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3787-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGQ8A3+MTEyIH2VcAQrfywv+MRtHNIJCEE7BfzwS576aQvApzF0TkcCC
1ZMKUVPAzJMiqg39pOoVGPt9GR0gfoRJ8NqANAB8onn23KkxEhdsIUyu+hoYaWmg
b5NRDSyxJWIEAApLFCSva/eRpL6ZXjwGZ+7Y+1TlZ+gJ5BZcK3fAxZlXr0iDMKW1
G3lcvG85TGV0ZWQoaqSuvIdBxGo3M/U9Hm3WzEYWPjbzlfkOiR5xE5NUeLxACRo9
Jy1rv9jPJACBsAGTNSgiD4Y0iRD3zDWNwoWvO2ibSukWWCY+3mB+az0r3fwbIkW4
OdFgyG6eOTIpyW5mvp+qtK83L3x/V2m+ID76MYVcqSFN8penUYxfFvm56LPo3uWq
qUuCvcHJBmHEzZP4z1cKXNUGoJ2zmdaTuknsw4z7Kswt+iBGFosLL3pmmDWf19Vw
BRQ4Jn/Qcrqpfbd3GbRgKaLVFySWYIQBo3zzQdnJrayKQ4RXTe7CauWwhAHdzdCa
IDFYDkIKTeCFtRJAf1WsFBAz9gyL2heK
=WF/B
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig