Kwetsbaarheden verholpen in AppArmor

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in AppArmor
Advisory ID   : NCSC-2018-0899
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : 
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181005
Toepassing   : AppArmor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux

Beschrijving
  Er zijn diverse beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van
  configuratiegegevens van AppArmor aangepast. Deze wijzigingen
  voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot mogelijk gevoelige
  gegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3784-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7dFIyZzjw7WtN6KAQh5RwwAm0RfiHVYc+AEBVxtU+bTpRK3d/8hOCVl
PtjVR8/we4IO1l7IeURftJWDJHA3ToumXLdUCQw+Wk1s5rUbLWfkA+yrjwEtQRsA
AhGuW6pHyWE2FPJctLVMOXxeG6hla0NTp/sLWnwduvASOu+SuswBv+6adV+AtsA+
Lq6/f7+npL0UYWYiDheir7KSBdalwo9gZLTJQ22/6Xf+LdiOkL4Slm35uHW26NuG
Dpw8xIKVl4KF2d3dWpWW2cV+XhUmXkSCUX/Vhx9+Oa77Tk9R6pLQ5e2lmu7SE3tD
G6w96zFqKaP+jZlKWo4vcSGWoGGwT+kcgUl2HQILzSffzeDLV/fAG03E5bFzOttq
CgE0tsfGIoizRNdYvrEEcDS6t29ZbWvH2wiq9t3AFCKYMNAdQuLw+v2TkTY92b1y
gRoNk3brRvnmY/qn7TGqnQb1Wkwaw7jgUlr0thR0EIW6jdoGjFbKrnDns38YjhHB
CqR03V1LKDdPJbvhKgz2HDhYu8p+HqhE
=3wR1
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig