Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Digital Editions

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Digital Editions
Advisory ID   : NCSC-2018-0915
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-12813, CVE-2018-12814, CVE-2018-12816,
         CVE-2018-12818, CVE-2018-12819, CVE-2018-12820,
         CVE-2018-12821, CVE-2018-12822, CVE-2018-12823
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181010
Toepassing   : Adobe Digital Editions
Versie(s)    : < 4.5.8
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Apple iOS
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een nieuwe versie uitgebracht om diverse kwetsbaarheden
  te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  toegang tot systeemgegevens te verwerven en willekeurig code uit te
  voeren onder de rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://helpx.adobe.com/security/products/Digital-Editions
   /apsb18-27.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW75igSZzjw7WtN6KAQjHhAv8DOtMMZJRQZ3/McZi9l9GYRY3mLCP7MQi
maEvru3hzh/U/o/67sPwDer8/oNHSdUwgwirmD0P6/+TncHHON8zEHYRrGPDRarG
E+aWc19TYEEuffJZMokUcV95UytxlXtGRCoQtxgBHLUtTKsuQdl1FXzQumuLHQs9
DVuC+n2QasF6W4Ks31dmsVYpVgzNZ5ICCYkuy5doDPhTgCuW7E+5nXS4Dtq+gr6V
EjitqXlNd1zvBJpkeMw+lrRhglip6EUM+tQgO9b/TAZi72LxwZf3zNCGV3GBveXw
2bT1VXSAKSzeTncxgM2xwqeGjJBoBn5pO/CIeMJHsBaLIfnq/82uNN3TbL+cHWDA
5BFyEsI9JgMKi8uhfmOBBf6YlPwrSOdHJgMafOgmhnmoLKgWBX94X6Ouled2ZAwL
p1tKTfANP6bUgJyyxboxbuspRQ/rtwiZlzwSEOBRJ4OYbWPbdCvA+QEGnb1sqsM6
wN5c73kzq6DzzIOGn9XO8t8KG8GB/yq0
=wAU8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig