Kwetsbaarheid verholpen in Ghostscript

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2018-0917
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-17961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181011
Toepassing   : Artiflex GPL Ghostscript
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Artiflex heeft kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat
  met behulp van een malafide PostScript-document de
  sandbox-functionaliteit van GhostScript uit te schakelen. Hierdoor
  krijgt de kwaadwillende toegang tot het systeem met de rechten van
  de applicatie.
  
  Bij de meeste Linux-distributies die Ghostscript als een package
  aanbieden bestaat er een tweede line-of-defence als bijvoorbeeld
  AppArour. Hierdoor is de kwetsbaarheid in praktijk niet zonder meer
  te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Artiflex heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://git.ghostscript.com
   /?p=ghostpdl.git;a=commitdiff;h=a6807394bd94

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW78wwSZzjw7WtN6KAQif/gv+PQAymI3tEJMxMFDh8nrkTR1po/YXrweA
Wawn5G26Peoja5XXOKp/48STQ0W1svhp4k8tvTHjS6q1RFvNO6zdVvghP5ej5B2B
uP2GhDh00aZJb70DjzNvtEv+sUjF3d+icPN49cn4n85DYNw0is2N6QrBwNWoddDA
Qg70ZsTik2tOsEgXJ5InYVKOBtEZvHLVSZZdViWm5lfr5tQx1/DkcPp3GMOZylAJ
grmOeYtEZ3jDwx1Sn5xNuhJbKEy0df8M8XjCCTl9Y4SjcfHGkJiFhhQCS0ejh1Ei
6b5gnx3+gMogPMTTRArLrLNPQSeHQXThz2exu4peq4G3clVVCloPMLH8tIpOnkGB
JApfJqQd07sbnSfGEAEL2cLpszD+n8R7vYIWb/dpATYKJ6ZDm0vFg9eTYjyOhXUW
nbzfHXnuvTyBVLB7aovc9dpKBAagsjl7IQgFXeWo1evnLJ68gHwRR4CqTqYxY/Lh
QRGyssKu5Fqa1AAQwQA73NdSoCoGrDYY
=H8lL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig