Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Linux kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Linux
         kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0920
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-13695, CVE-2018-7492, CVE-2018-12896,
         CVE-2018-14678, CVE-2018-16658
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181011
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Beschrijving
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Enterprise Linux die
  kwetsbaarheden in de kernel verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een
  lokale kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of om een beveiligingsmaatregel te omzeilen waarmee
  gevoelige informatie kan worden verkregen.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4242.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW78wzyZzjw7WtN6KAQj18Av+K+w4p6rv6stndIEtjOgkRJ8hemDqmclf
+NBmHJFNf6GaByGkKSgMVn6m5+J3zHazCRQxdm7wluXyj6Y0IMtRiyDXRBzHJeF+
cPDMAAYpF8TjCYmuwKJRyE6LWPgm/J1SH9PpLifKRTy9kVk5KV3CvqrkFSdcKOOY
onTmQt3S49+G7kN22KGCbPVIhC+HBLrjnTyKRsUPYVYjTZi6X94AwKvCyPrEttBS
++av33WWoEHT2ryAGIXnekaAXLfIx8hXr4P/oEO1nAKVzypzBNXXszqHvCrABYrW
s3TYxXO7hkJKO3wnbphbb3UrbnOKfc1YbYR5vuhFWOtGqe9FTwVsnVKw7Htxwc+0
euNKX96S42pk12KZoLztmx5Km9qE9xZeO6ID3SQ2hi5GPxefSIwT4koydIiZdVMw
MDgzD2r5rsSBJrHA8gM0Y/1eOOfwcRRnPeNNbI+BkcfhiEMvwEKl7RBbyqPhI4iz
SG+Tobi+OSldeKidECqR3mpcSBiuu1U4
=gKlC
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig