Kwetsbaarheden in WebSphere Application Server verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in WebSphere Application Server
         verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0923
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2014-7810, CVE-2018-1770
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181012
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : v9.0.0.0 - v9.0.0.9
         v8.5.0.0 - v8.5.5.14
         v8.0.0.0 - v8.0.0.15
         v7.0.0.0 - v7.0.0.45
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in IBM WebSphere
  Application Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken voor het verkrijgen van informatie van het systeem via
  een directory traversal of het omzeilen van beveiligingsmaatregel
  van de Security Manager via de Tomcat-implementatie.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates voor IBM WebSphere Application Server beschikbaar
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  CVE-2014-7810:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10729557
  
  CVE-2018-1770:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10729521

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8CyPSZzjw7WtN6KAQhh2wwAghXXEjIr9mYmgFDUmGIutX6xczGecndu
aSSihJ+3d/X83urZYBgshQVTMLKsqkJP0KR4CzcmAAVNUTJj2rKz32/tmitjdTl9
CKeij/LIO+3UFE33DYUIbR3PnzE/PU+zx1IA7YpbLmMepnKrttWe8H0jA6z7W+Bv
R2tCjMMI4TL5XNIm9jO4sZs60c+Jn8LvAv2G5KJQOuDpnn2I9qzoffurvU3OFXyq
3EF4w83Vm3AdfaUDVuSGoELPA+rme7oEKEY9JsbsQcMcZA3lfoJ7VDEKxoyqQsNy
MbtipIPxei1orANhVlPXA/3B8tHiiMeusuUF57oT7JXbo/SQ7Q/UhtQq8D9AphD5
5hs8p1nyZc5BIKgCOkeb7UV7IWUpsISOMbaiZubR3oXmNFeh6aVzn1d9R69QS090
1bUiCPASn4tK4Sy3xfJJDX3If0lTDKbcuJSLdJ2JX76fSgc0gFrt8YFERe2KIFrP
XOl930LQg3U0MKCucrCJE7UvLcho0/m/
=3Co0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig