Kwetsbaarheid verholpen in libssh

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libssh
Advisory ID   : NCSC-2018-0927
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-10933
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20181022
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    : 
Platform(s)   : BSD
         Linux
         Microsoft Windows
         Sun Solaris

Update
  De ontwikkelaars van Fedora en OpenSUSE hebben updates beschikbaar
  gesteld voor libssh. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid in libssh ontdekt waarmee een kwaadwillende
  op afstand authenticatie van een service kan omzeilen. Hiervoor moet
  de kwaadwillende een specifieke bericht versturen. De kwetsbaarheid
  doet zich voor sinds libssh versie 0.6.
  
  Deze kwetsbaarheid is alleen te misbruiken indien er gebruik wordt
  gemaakt van libssh voor het implementeren van een SSH-server. De
  meest populair software voor het gebruik van een SSH-server, genaamd
  OpenSSH, is niet kwetsbaar voor deze kwetsbaarheid. 
  
  Een SSH-client die ontwikkeld is met behulp van libssh, is dus niet
  vatbaar voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van libssh hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over deze updates treft
  u aan op de volgende locatie:
  
  https://www.libssh.org/security/advisories/CVE-2018-10933.txt
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libssh beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4322
  
  -= F5 =-
  F5 heeft bevestigd dat de SSH-proxy functie van Big-IP producten
  kwetsbaar is, er zijn geen patches beschikbaar gemaakt. Meer
  informatie kunt u vinden op:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K52868493
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /4FCH3A4CTFHZMBFM64FQEG7NQ2CDYKGJ/
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00113.html 
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3795-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW83XkyZzjw7WtN6KAQjsXwv/ZpR/a0abohrnqZ89Vp1OHFeW909oHrxz
8pAcJjby9CPY8LlbyoT3bRhhxA+U7WQdk2AkNrwHb/Q5Mwq56HrSM5deltsVYtcA
gmI90aWxpv+WL/WKqcDA8ORMEMzw6DLUvC8JnX27tt2pVHyIPpPFg3EiX1wNEGOz
/zB4HgIRnoY5ERgSG/fjDfXGvNIuRtp+D30/V2S5X4yT/pAiV42OjzN2Cz1GIyuf
9wvOsH3zyC+fMcDMXZKu4pQJxVjOY0/TUEi63+OdoNtRk0hSuxxLIAEnPX/w5/0z
1jZpcRbRTwcyQklSiT/Y+DVm8kgNINTpawOr8LoeXQLPEdzHBoBWswLn/HzgKHus
xT0KXDy7ARwWBDsM/xp/PNbijFuLT5fbPw/TJZJxDIUHyoBNe+vrifPyMUKKlDbf
d1PECv4PVwd6uXRHqv5LBTzNH8zbdcIHEoAjG3Mw5PBBUR68ocJ6u2Y5akhYGRQx
EIR8TUTthy+nOxyO3wSJZGM++ufiRAWi
=0KD5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig