Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL
Advisory ID   : NCSC-2018-0938
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-9843, CVE-2018-1258, CVE-2018-3133,
         CVE-2018-3137, CVE-2018-3143, CVE-2018-3144,
         CVE-2018-3145, CVE-2018-3155, CVE-2018-3156,
         CVE-2018-3161, CVE-2018-3162, CVE-2018-3170,
         CVE-2018-3171, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174,
         CVE-2018-3182, CVE-2018-3185, CVE-2018-3186,
         CVE-2018-3187, CVE-2018-3195, CVE-2018-3200,
         CVE-2018-3203, CVE-2018-3212, CVE-2018-3247,
         CVE-2018-3251, CVE-2018-3258, CVE-2018-3276,
         CVE-2018-3277, CVE-2018-3278, CVE-2018-3279,
         CVE-2018-3280, CVE-2018-3282, CVE-2018-3283,
         CVE-2018-3284, CVE-2018-3285, CVE-2018-3286,
         CVE-2018-8014, CVE-2018-11776
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181017
Toepassing   : Oracle MySQL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle MySQL. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval, ongeauthentiseerde toegang tot
  componenten, het manipuleren van gevoelige gegevens of verhoogde
  gebruikersrechten.
  
  De belangrijkste kwesbaarheden hebben betrekking op het
  ongeauthoriseerd op afstand overnemen van de MySQL Enterprise
  Monitor. Daarnaast zijn er enkele kwetsbaarheden waardoor een
  ingelogde gebruiker met weinig privileges de server op afstand kan
  overnemen.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.
  
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Component              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2016-9843 | 8,80 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-11776 | 9,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  | CVE-2018-1258 | 8,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  | CVE-2018-3133 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3137 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3143 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3144 | 5,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3145 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3155 | 7,70 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3156 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3161 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3162 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3170 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3171 | 5,00 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3173 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3174 | 5,30 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3182 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3185 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3186 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3187 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3195 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3200 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3203 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3212 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3247 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3251 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3258 | 8,80 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3276 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3277 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3278 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3279 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3280 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3282 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3283 | 4,40 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3284 | 4,40 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3285 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3286 | 4,30 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-8014 | 9,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
   
  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuoct2018-4428296.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8d+LyZzjw7WtN6KAQhR5Qv/bH24K7udvqv+dBKhy7fA6XlXpeE6y6sb
gsBpC2FjpsWdBcPpCAe5sqSt1LJJGfhzfdIJUyCTsy/X+EKALbTc5BTqN2iAMRyo
gi658gpDd2ftSWX58HAmQo3cj8nS71JvsFwqSOvJbhe+gJHiHV0MCsykGTLRxXkV
24wcoquZpL/V3yTgm1BiNr1pGOtrAwcpg2wgsRewhkCV72QeVt8hQZjGm9SMVzL9
FlWdWGqGmj1oWQcF4GAYmr7z6u+cc/iSO1Pmt7cM8+eLk8/Jfw/tAMQjZARDNUAc
0V5zSRSBIWBWDDy6WGbBB+ByFmPOVUGdhIDReVA1d0mItIM5Tf9cUfUp0oPV9t4p
TwjdmLGwsDY2uvx/OangzQ6lORBR05Rei2rImAuWIZkQeLc3W8R1cQa4nPgU3XG5
aXQqIsRL7TM338TW1vhfi3Gk0ZtkOvKvrr4SHScWcMaZOuX22+z7nks1G5l5EqmA
P4WgaRZnrJIBfp7nd/8IKgbc7b7Ni1rk
=UVQw
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig