Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL en MariaDB

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL en MariaDB
Advisory ID   : NCSC-2018-0938
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-9843, CVE-2018-1258, CVE-2018-3133,
         CVE-2018-3137, CVE-2018-3143, CVE-2018-3144,
         CVE-2018-3145, CVE-2018-3155, CVE-2018-3156,
         CVE-2018-3161, CVE-2018-3162, CVE-2018-3170,
         CVE-2018-3171, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174,
         CVE-2018-3182, CVE-2018-3185, CVE-2018-3186,
         CVE-2018-3187, CVE-2018-3195, CVE-2018-3200,
         CVE-2018-3203, CVE-2018-3212, CVE-2018-3247,
         CVE-2018-3251, CVE-2018-3258, CVE-2018-3276,
         CVE-2018-3277, CVE-2018-3278, CVE-2018-3279,
         CVE-2018-3280, CVE-2018-3282, CVE-2018-3283,
         CVE-2018-3284, CVE-2018-3285, CVE-2018-3286,
         CVE-2018-8014, CVE-2018-11776
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181108
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor MariaDB. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle MySQL. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een
  Denial-of-Service-aanval, ongeauthenticeerde toegang tot
  componenten, het manipuleren van gevoelige gegevens of verhoogde
  gebruikersrechten.
  
  De belangrijkste kwesbaarheden hebben betrekking op het
  ongeauthoriseerd op afstand overnemen van de MySQL Enterprise
  Monitor. Daarnaast zijn er enkele kwetsbaarheden waardoor een
  ingelogde gebruiker met weinig privileges de server op afstand kan
  overnemen.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component.
  
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Component              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2016-9843 | 8,80 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-11776 | 9,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  | CVE-2018-1258 | 8,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  | CVE-2018-3133 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3137 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3143 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3144 | 5,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3145 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3155 | 7,70 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3156 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3161 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3162 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3170 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3171 | 5,00 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3173 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3174 | 5,30 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3182 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3185 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3186 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3187 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3195 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3200 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3203 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3212 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3247 | 5,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3251 | 6,50 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3258 | 8,80 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3276 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3277 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3278 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3279 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3280 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3282 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3283 | 4,40 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3284 | 4,40 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3285 | 4,90 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-3286 | 4,30 | MySQL Server            | 
  | CVE-2018-8014 | 9,80 | MySQL Enterprise Monitor      | 
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
   
  https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuoct2018-4428296.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-3143, CVE-2018-3251, CVE-2018-3156, CVE-2018-3174
  en CVE-2018-3282 te verhelpen in MariaDB voor Debian 8. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
   
  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00007.html
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in mysql met kenmerk CVE-2016-9843, CVE-2018-3133,
  CVE-2018-3137, CVE-2018-3143, CVE-2018-3144, CVE-2018-3145,
  CVE-2018-3155, CVE-2018-3156, CVE-2018-3161, CVE-2018-3162,
  CVE-2018-3170, CVE-2018-3171, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174,
  CVE-2018-3182, CVE-2018-3185, CVE-2018-3186, CVE-2018-3187,
  CVE-2018-3195, CVE-2018-3200, CVE-2018-3203, CVE-2018-3212,
  CVE-2018-3247, CVE-2018-3251, CVE-2018-3277, CVE-2018-3278,
  CVE-2018-3279, CVE-2018-3280, CVE-2018-3282, CVE-2018-3283,
  CVE-2018-3284 en CVE-2018-3286. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /ec5072b0-d43a-11e8-a6d2-b499baebfeaf.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-9843, CVE-2018-3133,
  CVE-2018-3143, CVE-2018-3156, CVE-2018-3174, CVE-2018-3247,
  CVE-2018-3251, CVE-2018-3276, CVE-2018-3278 en CVE-2018-3282 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00196.html
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3799-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+Rc/CZzjw7WtN6KAQhMzwwAknH4K67uw5ULiMiDLjH8BBzAj8OyOD4N
oP4q0lt1BxhJb/pvXUrO1XSFhhAD1k9LBeEKUoxfba7bvqOckjjFvTxaDuqCI39S
/ucRtzoIoAsMjSVzpnK0GCexdUqMVADTqtPf/drXxQ78Z5/af4dvO8g5YMLWhvye
/X9MgqmnFco8t7tSiOvZPoIut+SvOAE8vuPzNV+C+EuNZWHVEluNa6ZFD4AtvmG6
uFRoROYiKLtOYj1gaxO6/HOuM3R+lDWU1bpGcpHaMeT9s/sSxh11TwQJV+n87nV/
5NZJiLuOM8PSfEG++JwhXcDPpQMrE8IK2XOtTxrzKlFxifuJZFFuGIG4iYHyc7OG
cJuzB1undIzevbzkoKeb2MVwtb0hQuKmva/hc56Wi5WMrScFWWq1swZxudnx/Unz
QV/aDPEe3oijZ8hqLDbK4/UIeNth70PPbJFUPX3VZrKuLpK6ZC2HrGL2YeXAfHYV
ysgQxPc5H6Zac/h4C+/W+zW5CIFjRpr5
=P/51
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig