Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2018-0939
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149,
         CVE-2018-3150, CVE-2018-3157, CVE-2018-3169,
         CVE-2018-3180, CVE-2018-3183, CVE-2018-3209,
         CVE-2018-3211, CVE-2018-3214, CVE-2018-13785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Oracle Java
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         CentOS
         Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of
  manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten
  of het (deels) uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de
  betreffende component.
  
  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component:
  
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Component              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-13785 | 3,70 | Deployment (libpng)         | 
  | CVE-2018-3136 | 3,40 | Security              | 
  | CVE-2018-3139 | 3,10 | Networking             | 
  | CVE-2018-3149 | 8,30 | JNDI                | 
  | CVE-2018-3150 | 3,70 | Utility               | 
  | CVE-2018-3157 | 3,70 | Sound                | 
  | CVE-2018-3169 | 8,30 | Hotspot               | 
  | CVE-2018-3180 | 5,60 | JSSE                | 
  | CVE-2018-3183 | 9,00 | Scripting              | 
  | CVE-2018-3209 | 8,30 | JavaFX               | 
  | CVE-2018-3211 | 6,60 | Serviceability           | 
  | CVE-2018-3214 | 5,30 | Sound                | 
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
  
  ​https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuoct2018-4428296.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023068.html
  
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023069.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4326
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  CVE-2018-3136:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3136.html
  
  CVE-2018-3139:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3139.html
  
  CVE-2018-3149:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3149.html
  
  CVE-2018-3150:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3150.html
  
  CVE-2018-3157:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3157.html
  
  CVE-2018-3169:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3169.html
  
  CVE-2018-3180:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3180.html
  
  CVE-2018-3183:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3183.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en
  CVE-2018-3214 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2943.html
  
  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3521.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden in Oracle Java SE met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen.
  
  Er is ook een update beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden in OpenJDK 11 met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150,
  CVE-2018-3169, CVE-2018-3180 en CVE-2018-3183 te verhelpen.
  
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Red Hat Enterprise Linux 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2943
  
  Red Hat Enterprise Linux 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2942
  
  OpenJDK versie 11
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3521
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136,
  CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3804-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZuSZzjw7WtN6KAQh/Bwv+IMLH6iwK6kCYCFdijUKElsFsI+8RQ3T6
rRtkJYKbR1nL0GLNZjMAsOkc24lzTANNiVgQsnF06Kv6Z3Fm5FYUsOwQ9OfRoDrv
sSbpDKI1KXPhcCx511xh3X6YgbzTge2ccftc6ZuiVyLQJHEGFo9iNXahkB8v7JzU
CALtr1KPFzfv0OeingaGbg6A/1EoNfVyzA3zChOyngo5Pbqp2bnvBJmlf6vZcwdV
yZG6TUEQ+HmsDrAF2i4FlbadVsL6uOpjkwj0L50CMVW9WNT7aN2K3ONvRLft2WDr
7jrbFEvgtC6SgBAHk669hyxxaVKzimi1D4HYmkxu/SFkePwPGUDOz2S62x7BpLBS
nZiiqyRH0b1uDZt/dXZx687hgoNmG2MMafqAlXA2SNvsqFbCS2pz1NIBErmZ6qGH
HzNIkeBAfmW7MKfwSdjGOak2qqz0mSHSANV28gFSWidRMkfrBopVEO5CzBR1FnGr
W/cy/AWY4k3ER06xfGTUiGToq40bI5vS
=v0Xp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig